Działalność

Publikacje

Jolanta M. Marszalska, Waldemar GraczykThe Lost Collection of Incunabula of the Seminary Library in Plock, Bartłomiej Czarski (red.), Biblioteka Narodowa, Warszawa 2023
Steffen Huber, Konrad Kokoszkiewicz, Živilė Pabijutaitė, Maria PoszepczyńskaSigismundus Lauxmin: De iure et iustitia, Sub Lupa, Warszawa 2023 (+ dwoje autorów: Krzysztof Biekieszczuk, Anna Treter)
Dzieje Franków i innych rycerzy pierwszej krucjaty jerozolimskiej, przeł.: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2023
Magdalena Popiołek, Karolina Ekes, Anna Serwicka-KapałaNiezbędnik humanisty. Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa-Białystok 2023
Juliusz DomańskiDezyderiusza Erazma z Rotterdamu "List o filozofii ewangelicznej", Włodzimierz Olszaniec (red.), Wydawnictwa UW, Warszawa 2022 (Minuscula Humaniora tom. 4)
Juliusz Domański, Mikołaj OlszewskiZ dawnych rozważań wokół ontologii dziejów i aksjologii dziejopisarstwa, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2022
Źródła muzułmańskie o Jezusie. Ewangelia Barnaby, At-Tabari, Żywot Jezusa, Słowa (logia) Jezusa u pisarzy muzułmańskich, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2022 (jestem [Jan Kozłowski] jednym z wielu tłumaczy; ISBN 978-83-2771-907-2)
Inga GrześczakŁuk i kołczan. Łacińskie epigramaty miłosne (XV-XVII wiek), Włodzimierz Olszaniec (red.), Dorota Sutkowska (red.), Wydawnictwa UW, Warszawa 2021 (Minuscula Humaniora tom. 3)
Andrea Alciato, Emblematy, Włodzimierz Olszaniec (red.), przeł.: Bartłomiej Czarski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2021 (przedmowa: Roman Krzywy)
Jean Anouilh, Antygona, Mikołaj Szymański (red.), przeł.: Monika Zabrocka, Jakub Filonik (wstęp), Wydawnictwa UW, Warszawa 2021
Barbara Milewska-WaźbińskaRes - verba - imagines. Z rozważań o literaturze łacińskiej i kulturze dojrzałego baroku, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2021
Heredes et Scrutatores, Altera Pars, Włodzimierz Olszaniec (red.), Francesco Furlan (red.), Fabrizio Serra editore, Pisa 2021 (HVMANISTICA. An International Journal of Early Renaissance Studies XIV (N.S. VIII) 2019)
Ps._Thomas a KempisO naśladowaniu Chrystusa, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Promic, Warszawa 2020 (ISBN 978-83-7502-723-5)
Leszek MisiarczykPontificale Plocense, t. I-III, przeł.: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Bernardinum, Pelplin 2020 (tekst łac. wydał L. Misiarczyk, na j. polski przeł. J. Wojtczak-Szyszkowski)
Tomasz Treter: Symboliczne medytacje nad zyciem Chrystusa, przeł.: Anna Treter, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020
Beda Czcigodny: Dzieje Kościoła Anglów, przeł.: Iwonna Salamonowicz-Górska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 74)
Włodzimierz OlszaniecLeon Battista Alberti. Sto bajek (Apologi centum), Wydawnictwa UW, Warszawa 2020 (Biblioteka Renesansowa, t. 7 Recenzje: https://vod.tvp.pl/video/trzeci-punkt-widzenia,25102020,50179701 https://www.polskieradio.pl/8/8740/Artykul/2588615,ks-Jan-Sochon-poezja-Agi-Miszol-jest-autentyczna)
Heredes et scrutatores, Włodzimierz Olszaniec (red.), Francesco Furlan (red.), Fabrizio Serra editore, Pisa 2020 (Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies, vol. XIII, n.s. VII, 2, 2018)
Męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, WAM, Kraków 2020 (przekład kilku greckich i łacińskich tekstów męczeńskich; ISBN 978-83-277-1653-8)
Roberto PeressinLa versione greca dell'orazione "Pro Archia poeta" di Mikołaj Żórawski (1632). Contributi all'edizione e allo studio del testo, Peter Lang, Berlin 2020
Juliusz DomańskiWykłady o humanizmie, Fundacja hr. Augusta Cieszkowskiego, Warszawa 2020 (Biblioteka kwartalnika Kronos)
Jan Kucharski, Brenda Griffith-WilliamsThe Making of Identities in Athenian Oratory, Routledge, Abingdon-New York 2020
Juliusz DomańskiŁacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia., PAU, Kraków 2020 (http://pau.krakow.pl/publikacje_online/Lacina_w_Polsce.pdf)
Magdalena Piskała, Dorota SutkowskaAlbert Ines, Acroamata epigrammatica. Epigramaty miłe dla ucha, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2019 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich 46)
Kronika książąt polskich, przeł.: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2019
Agata GrzybowskaTheodotos. Poemat o Jakubie., IFK UW - Sub Lupa, Warszawa 2019
Adam KrokiewiczPisma rozproszone. Wybór (z dodaniem dwu wersji J.M. Rozwadowskiego "Prawdy życia"), Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2019
Mikołaj Szymański, Ida RadziejowskaAndreas Dudithius, Epistulae, pars VII (1581-1589), reciti, Budapeszt 2019 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Ævorum. Series Nova 13/7, wydanie krytyczne)
Beata Gładowska, Agnieszka Stachowicz-Garstka, Magdalena ZawadzkaVARIETAS DELECTAT Wybór tekstów łacińskich, Wydawnictwo Naukowe SUB LUPA, Warszawa  2019
Poggio Bracciolini, Opowieści ucieszne, Włodzimierz Olszaniec (red.), Mikołaj Olszewski (red.), przeł.: Inga Grześczak, Wydawnictwa UW - Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2019 (przedmowa: Marta Wojtkowska-Maksymik)
Katarzyna PietruczukAeschylus, Sophocles and Euripides between Athens and Alexandria: A Textual History, Edizioni Quasar, Roma 2019 (Quaderni di Seminari di Cultura Greca 25)
Jerzy MańkowskiMemoriale praeteritorum. Studia mediewistyczne i renesansowe., Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2019 (Studia o Literaturze Dawnej VIII)
Włodzimierz OlszaniecFrancesco Petrarka, Moich siedem psalmów. Modlitwy, Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2019 (Minuscula Humaniora, tom 2 [recenzje: http://andrzejmencwel.pl/category/roznosci/ https://vod.tvp.pl/video/trzeci-punkt-widzenia,07042019,41789790])
Jan KwapiszThe Paradigm of Simias: Essays on Poetic Eccentricity (Trends in Classics Supplementary Volumes 75), de Gruyter , Berlin - Boston 2019 (recenzje: S. Beta, Religious Studies Review 46 (2020), s. 402-403, S. Bär, Gnomon 93 (2021), s. 654-656, E. Magnelli, Prometheus 48 (2022), s. 290-292)
David Frick Polska "philologia sacra" w czasach reformacji i kontrreformacji : kilka kart z historii sporów wyznaniowych (1551-1632), przeł.: Kaja Szymańska, Bartłomiej Czarski, Wydział Polonistyki (UW), Warszawa 2018 (Tłumaczenie z łaciny)
Juliusz DomańskiPiccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku, Włodzimierz Olszaniec (red.), Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2018 (Minuscula Humaniora, tom 1)
Wystawianie sztuk Plautusa i Terentiusa, Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2018
Hellenistica Posnaniensia: Faces of Hellenistic Lyric, Jan Kwapisz (red.), Aitia, Regards sur la culture hellénistique 8.1, 2018 (specjalny numer czasopisma internetowego, zobacz)
Aleksandra WatrakiewiczMikołaj Oresme, Traktat o początku, naturze, funkcjonowaniu i zmienianiu pieniądza, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2018 (praca dyplomowa napisana i obroniona pod kierunkiem dr Magdaleny Zawadzkiej)
Monika WesołowskaKult Kabirów i Wielkich Bogów. Źródła pisane, Paleta-Art – R. Paszkowski , Warszawa 2018
Bartłomiej CzarskiCoins of Alciato. Remarks on the Reception of Classical Numismatic Iconography in the 16th-Century Emblem Books, „Polish Libraries” vol. 5, 2017, s. 89-244, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017 (Monografia wydana jako numer rocznika Polish Libraries)
Apokryfy Nowego Testamentu pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego (cz. II 'Apostołowie'): "Dzieje Apostoła Filipa" (s. 744-830); "Męczeństwo św. Szczepana" (s. 1147-1161), Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-277-1373-5)
Cyprian MielczarskiRetoryka, prawda, polityka. Od starożytności do współczesności., Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2017
Eneasz Sylwiusz Piccolomini, Chrysis, Włodzimierz Olszaniec (red.), Krzysztof Rzepkowski (red.), przeł.: Ewa Skwara, Wydawnictwa UW, Warszawa 2017
Monika Mikuła, Magdalena PopiołekἝλληνές ἐσμεν πάντες. Podręcznik do nauki języka starogreckiego., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017
Magdalena GórskaZBAWCA EUROPY. O GRAFICZNYCH TEZACH GLORYFIKUJĄCYCH JANA III SOBIESKIEGO, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017 (Autor: dr Magdalena Górska, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ZBAWCA EUROPY. O GRAFICZNYCH TEZACH GLORYFIKUJĄCYCH JANA III SOBIESKIEGO. Rycerskie czyny i cnoty Jana III Sobieskiego znane były w całej Europie. Po wiktorii wiedeńskiej 1683 roku sławiono króla Polski w wielu językach i na wszystkich krańcach Europy, podkreślając zbawienny dla chrześcijańskiego świata geniusz wojenny wschodniego monarchy. Cudzoziemcy pisali wiersze na cześć Jana III, wychwalali jego rycerskie talenty nie tylko w relacjach prasowych i licznych drukach ulotnych, ale i w ikonografii – zwłaszcza w grafice. Wizerunek Sobieskiego stał się podobnie rozpoznawalny, jak portrety papieża, cesarza czy króla Francji. Głównymi bohaterkami tej książki są graficzne tezy dedykowane Janowi III. Autorzy wielkoformatowych rycin akademickich połączyli wątki propagandy wizualnej z okresu przed- i powiedeńskiego z erudycyjną argumentacją naukową. Przekład i konsultacja filologiczna inskrypcji łacińskich Bartosz Radomski)
Juliusz DomańskiErasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu, Instytut Tomistyczny i IFK UW, Warszawa 2017
Juliusz DomańskiLe texte comme présence. Contribution à l'histoire de la réflexion sur le texte et le livre, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017
Juliusz DomańskiSzkice do portretów humanistów XX wieku, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2017
Przywoływanie bogów - mit, magia, misteria w starożytnej Grecji, Sub Lupa i IFK, Warszawa 2017
Jarosław Jakielaszek A Minimalist View on the Syntax–Semantics Relationship: Turning the Mind into a Snowflake, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017
Fragments, Holes, and Wholes: Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice (Journal of Juristic Papyrology Supplements 30), Tomasz Derda (red.), Jennifer Hilder (red.), Jan Kwapisz (red.), Fundacja im. R. Taubenschlaga, Warszawa 2017 (recenzje: A. Petrovic, G&R 65 (2018), s. 145-148; M. Kaisin, Latomus 78 (2019), s. 232-235; M. Sotiriou, Journal of Hellenic Studies 141 (2021), s. 268-269)
De nuptiis philologiae et libri manuscripti czyli co nowego mówią rękopisy, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016 (Tytuł książki nawiązuje do sesji naukowej zorganizowanej 15 czerwca 2015 roku przez Instytut Filologii Klasycznej UW przy współpracy Instytutu Historii Nauki PAN. Tom podzielono na dwie części; na pierwszą składają się studia przedstawiające zagadnienia ogólne, opisujące stan badań i perspektywy, jakie dają badania źródłoznawcze. W części drugiej zebrano natomiast studia szczegółowe, analizujące źródła rękopiśmienne, z podkreśleniem ich wartości dla badań neolatynistycznych. Artykuły uszeregowano chronologicznie, a ich zakres czasowy sięga od późnej starożytności po wiek siedemnasty.)
Gerontius, Żywot Melanii Młodszej, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016
Erasmus RoterodamusEnchiridion militis Christiani = Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, ordo V, t. VIII, Juliusz Domański (red.), Brill, Leiden - Boston 2016 (wydanie krytyczne)
Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego IFK UW, 27 listopada 2015 , Monika Mikuła (red.), Magdalena Popiołek (red.), Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016
Juliusz DomańskiKsiążka o książkach. 44 recenzje, przedmowy, posłowia z lat 1953-2012, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016
Lorenzo VallaO rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna oraz Donacja Konstantyna, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Biblioteka Renesansowa, Warszawa 2015 (wstęp prof. H. Manikowska, ISBN 978-83-235-1676-7)
Zygmunt KubiakPrzybliżenia. Studia nad twórczością Klemensa Janickiego (Janicjusza) i Jana Kochanowskiego. U początków poezji polskiej., Inga Grześczak (red.), Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2015
Boccaccio e la nuova ars narrandi. Atti del Convegno internazionale di studi, Włodzimierz Olszaniec (red.), Piotr Salwa (red.), Instytut Filologii Klasycznej UW - Sub Lupa, Warszawa 2015 (Recenzje: Renaissance Quarterly 70,1 (2017), 373-375; Letteratura Italiana Antica 18 (2017), 467-469; Esperienze letterarie 41, 3 (2016), 137-139; Albertiana XXI, 2 (2018), 304-311.)
Magdalena Zawadzka, Agnieszka Stachowicz-Garstka, Beata GładowskaCornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015
Wszystkie drogi prowadzą do łaciny, Inga Grześczak (red.), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015
Przekład zbiorowy pod redakcją Małgorzaty BorowskiejEurypides. Tragedie, tom V (Fragmenty), przeł.: Jan Kwapisz, Monika Mikuła, Katarzyna Pietruczuk, Małgorzata Borowska, Łukasz Dawid, Kaja Dybowska, Paweł Majewski, Barbara Malinowska, Tomasz Senduła, Adriana Trzpil, Łucja Zięba, ISKŚiO UWr, Wrocław 2015 (Biblioteka Antyczna tom 47)
Lorenzo VallaO rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna, Włodzimierz Olszaniec (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), przeł.: Konrad M. Kokoszkiewicz, przedmowa:Halina Manikowska, Wydawnictwa UW, Warszawa 2015 (Biblioteka Renesansowa, tom IV)
Bartłomiej CzarskiDwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego, opracował Bartłomiej Czarski, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014 (edycja krytyczna)
Grzegorz z Nyssy, O tytułach psalmów, Wydawnictwo WAM, Kraków  2014
Jarosław JakielaszekTyping Labels: Structures, Expressions, and Minimalist Syntax, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2014
Jan KozłowskiPłonął ogniem, a nie spalał się... Analiza i interpretacja Martyrium Polycarpi 15,2, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014 (ISBN 978-83-6400332-5)
Francesco Furlan, Martin McLaughlin, Włodzimierz Olszaniec, Piotr SalwaTraductions - Traduzioni - Translations - Volgarizzamenti (Altera Pars), Fabrizio Serra Editore, Pisa - Roma 2014 (Numer specjalny czasopisma HVMANISTICA. An International Journal of Early Renaissance Studies)
Katarzyna PietruczukDzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014
prof. Adam Ziółkowski, Konrad Kokoszkiewicz, i inni (20 autorów)Siedem wzgórz Rzymu. M. Terentius Varro, De lingua Latina 5.41-56. Tekst, przekład, komentarze, Sub Lupa, Warszawa 2013 (ISBN 978-83-933962-9-0)
Wszyscy byliśmy w Adamie. Jedność ludzkości w Adamie w nauczaniu ojców Kościoła, W drodze, Poznań 2013
Adam Ziółkowski, 20 innych osóbSiedem wzgórz Rzymu. M. Terentius Varro "De lingua Latina" 5.41-56. Tekst, przekład, komentarze., Sub Lupa, Warszawa 2013
Poesis artificiosa. Between Theory and Practice, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Agnieszka Borysowska (red.), Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2013
Włodzimierz OlszaniecTechnika kompilacyjna Orzechowskiego w traktacie „Baptismus Ruthenorum", IFK, Warszawa 2013
Inga Grześczak, Piotr Bańkowski, Agnieszka SzopińskaGiovanni Boccaccio, "O słynnych kobietach", Włodzimierz Olszaniec (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (Biblioteka Renesansowa, t. III. Recenzja: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2013)
Jan KwapiszThe Greek Figure Poems. Hellenistica Groningana 19, Peeters, Leuven - Paris - Walpole, Mass. 2013 (recenzje: M. Squire, BMCR 2013.10.59; J. Wienand, H-Soz-Kult 15.12.2014; L. Floridi, Eikasmos 26, 2015, s. 457-465; M. Laurent, Eos 102 (2015), s. 375-381; J. Danielewicz, Gnomon 89 (2017), s. 204-207)
Inga GrześczakAlfabet antyczny, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013
Monika MikułaHellenisti ginoskeis? Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013
The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry. Beiträge zur Altertumskunde 305, Jan Kwapisz (red.), David Petrain (red.), Mikołaj Szymański (red.), de Gruyter, Berlin - Boston 2013 (recenzje: F. Overduin, BMCR 2013.10.21; D.M. Schaps, CR 64, 2014, s. 89-91; S. Beta, CW 107, 2014, s. 423-424; J. Wienand, H-Soz-Kult 15.12.2014)
Bartłomiej CzarskiStemmaty w staropolskich książkach, czyli rzecz o poezji heraldycznej, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012
Jarosław JakielaszekRemnants of Phrase Structure: Roots, Specifiers, and the Minimalist Syntax, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012
Jan Gerson: O teologii mistycznej, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012 (seria Ad fontes)
Monika MikułaFilhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, M. Borowska (red.), M. Kalinowska (red.), K. Tomaszuk (red.), WUW, Warszawa 2012 („Moje życie jest tylko fragmentem. Wyimek z życia Dionizjosa Solomosa. Rok 1836 – rok spotkania z Juliuszem Słowackim” Monika Mikuła, s. 145-153)
Klementyna Glińska"Geta" Witalisa z Blois. Komedia elegijna na tle prądów intelektualnych w XII-wiecznej Francji, IFK UW - Sub Lupa, Warszawa 2012
Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub Lupa, Warszawa 2012
Juliusz DomańskiMiędzy filozofią a filologią. Wspomnienia, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2012
Bartłomiej CzarskiFranciszek Gradowski, Hodoeporicon Moschicum. Wyprawa moskiewska, wydał i opracował Bartłomiej Czarski, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Warszawa 2011 (Edycja krytyczna z przekładem)
Jarosław JakielaszekCognitive Ascent: Minimalist Syntax from Below, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2011
Jarosław JakielaszekBlind Merge: Strengthening the No Tampering Condition, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2011
Traductions et volgarizzamenti • Traduzione e volgarizzamento • Translations and volgarizzamenti, Włodzimierz Olszaniec (red.), Francesco Furlan (red.), Martin McLaughlin (red.), Piotr Salwa (red.), Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2011 (Numer specjalny czasopisma Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies zawierający materiały z konferencji "Volgarizzamenti e traduzioni nell'età del Rinascimento")
Włodzimierz OlszaniecAnonim z Erfurtu, Traktat o doskonałej miłości, Sub lupa, Warszawa  2011
MUSA LATINITATIS. Antologia poezji łacińskiej, Paulina Piotrowska (red.), Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2011 (Scripta, tom II)
Złote tabliczki orfickie. Życie po śmierci w wierzeniach starożytnych Greków, IFK UW, Warszawa 2011 (Scripta, tom III)
Marcus Hieronymus Vida, Poeticorum libri tres, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2011 (Reihe XV Klassische Sprachen und Literaturen, Bd. 99)
Nauka o łasce w dziełach świętego Grzegorza z Nyssy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010
Bunt i buntownicy w tragedii greckiej, IFK UW i Wyd. Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2010 (http://books.google.com/books?id=oCqmykjIutEC&printsec=frontcover)
Barbara Milewska-Waźbińska, Magdalena GórskaW teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2010
Włodzimierz Olszaniec, Luigi LazzeriniGirolamo Savonarola, Medytacje więzienne, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010 (Biblioteka Europejska)
Kazimierz KumanieckiAugust, Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2010 (redakcja Mikołaj Szymański, z autografu wydała Anna Zawalska, wstęp Katarzyna Marciniak)
Bunt i buntownicy w tragedii greckiej, IFK UW i Wyd. Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2010 (http://books.google.com/books?id=oCqmykjIutEC&printsec=frontcover)
Grzegorz z Nyssy, Homilie do Eklezjastesa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 53, Włodzimierz Olszaniec (red.), Piotr Salwa (red.), Semper, Warszawa 2009 (Numer specjalny czasopisma zawierający materiały z konferencji "Przekłady na łacinę i języki wernakularne w dobie Renesansu")
Juliusz DomańskiPhilologica, litteraria, humaniora. Studia i szkice z dziejów recepcji dziedzictwa antycznego, Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2009
Aemulatio & Imitatio. Powrót pisarzy starożytnych w epoce renesansu, dr Krzysztof Rzepkowski (red.), IFK UW, Warszawa 2009
Włodzimierz OlszaniecFrancesco Petrarka, "Pisma podróżnicze", dr Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 (Biblioteka Renesansowa, t. II. Recenzje: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2009, s. 48; Juliusz Domański, Meander 62, 2007, s. 354-364.)
‘Judasz, św. Akwila, św. Łukasz’, w serii: Apokryfy Nowego Testamentu (pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego), cz. 13, Dzieje Apostolskie VIII: ‘Męczeństwo św. Szczepana’ (s. 35-38), Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Pallottinum, Hachette, Warszawa 2008 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-7448-753-5)
'Św. Filip'; w serii: Apokryfy Nowego Testamentu (pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego), cz. 10, Dzieje Apostolskie V, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Pallottinum, Hachette, Warszawa 2008 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-744-8750-4)
Barbara Milewska-Waźbińska, Słońce na tarczy, czyli tajemnice pałacowej fasady, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2008
Jerzy Mańkowski, przy współpracy Justyny MańkowskiejPraktyczny słownik łacińsko-polski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008 (wyd. III; wyd. I: 2000)
Włodzimierz OlszaniecOd Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu, Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszaw, Warszawa  2008 (Recenzje: Juliusz Domański, Przekładaniec 21, 2010, s. 214-220; Justyna Walczak, Poradnik Językowy 6, 2010, s. 91-103; Ida Radziejowska, Nowe Książki 6, 2009, s. 48-49)
Poemat Papirusu z Derveni - wprowadzenie, rekonstrukcje i komentarz, Katarzyna Pietruczuk (red.), Jan Łazicki (red.), Maria Nowak (red.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008
Juliusz DomańskiPhilosophica – paraphilosophica – metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej, PAU, Kraków 2008 (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, ogólnego zbioru tom 109)
Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, Włodzimierz Olszaniec (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (Biblioteka Renesansowa, t. I. Recenzja: T. Fijałkowski, Tygodnik Powszechny 38, 2008, s. 30; M. Antczak, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, s. 339-350)
Grzegorz z Nyssy, Homilie do Pieśni nad Pieśniami, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007
M. Kalinowska, L. Droulia, J. Axer, P. Marciniak, Monika Mikuła, E. Wesołowska, M. Kuziak, L. Nawarecka, U. Cierniak, P. Chomik, M. P. Kruk, J. Raszewski, M. Junkiert, M. Bajko, P. KordosFilhellenizm w Polsce. Rekonesans, M. Kalinowska, M. Borowska, J. Ławski, K. Tomaszuk (red.), WUW, Warszawa 2007 ("Grecki i polski Korsarz. Lambro Juliusza Słowackiego i Lambros Dionizjosa Solomosa" M. Mikuła, s. 227-254)
Apokryfy Nowego Testamentu pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego (cz. II 'Apostołowie'): "Dzieje Apostoła Filipa" (s. 744-830); "Męczeństwo św. Szczepana" (s. 1147-1161), Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-7318-912-6)
Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006
dr Mariusz ZagórskiBogowie mieszkają na Palatynie, Oktawian August i jego program ideowy w „Metamorfozach” Owidiusza , Collegium Columbinum, Kraków 2006
Barbara Milewska-WaźbińskaArs epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006
Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Juliusz Domański (red.), Instytut Filologii Klasycznej, Polskie Towarzystwo, Warszawa 2006
Cyceron, św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni, O poprawnym przekładaniu, przeł.: Włodzimierz Olszaniec, Juliusz Domański, Władysław Seńko, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2006 (Ad fontes, t. 1)
Vita memoriae, magistra vitae. Nauczanie języków klasycznych i kultury antycznej w Gimnazjum i Liceum Państwowym im. Tadeusza Reytana w Warszawie, Barbara Brzuska (red.), Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2005
Grzegorz z Nyssy, Homilie do błogosławieństw, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005
Mikołaj SzymańskiErasmus Roterodamus, Adagia 1001–1500 = Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, ordo II, t. III, Elsevier, Amsterdam 2005 (wydanie krytyczne)
Juliusz Domański„Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii, wydanie drugie, poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2005 (wydanie pierwsze: Ossolineum, Wrocław 1978)
Mirosław KorolkoThesaurus albo skarbiec łacińskich sentencji przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej, Jarosław Jakielaszek (red.), Wiedza Powszechna, Warszawa 2004
Jarosław JakielaszekStudia nad składnią i semantyką języków klasycznych, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2004
Włodzimierz Olszaniec, Albert GorzkowskiFrancesco Petrarca, O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, Piotr Salwa (red.), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004
Mikołaj SzymańskiAb ovo. Antyk, Biblia etc., Iskry, Warszawa 2004
Arcydzieła Literatury Nowogreckiej, t III, Małgorzata Borowska (red.), przeł.: Małgorzata Borowska, Paweł Krupka, Monika Mikuła, DiG, OBTA, Warszawa 2004 ("Kobieta z Zakintos" tłum. M. Mikuła, s. 160-194)
Arcydzieła Literatury Nowogreckiej, t. I, Małgorzata Borowska (red.), przeł.: Paweł Majewski, Monika Mikuła, Karol Pacan, DiG, OBTA, Warszawa 2004 ("Piękna pastereczka" tłum. M. Mikuła, s. 80-102)
Hymny Orfickie – wstęp i tłumaczenie, wydawnictwo Aleksandra Laska , Warszawa 2003 (Pierwsze polskie pełne tłumaczenie Hymnów Orfickich)
Paweł StępieńZ literatury religijnej polskiego średniowiecza, Jarosław Jakielaszek (red.), Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2003
Jarosław JakielaszekRaising under Control: the Case of Latin, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa  2003
Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Mieczysław Mejor  (red.), Instytut Filologii Klasycznej–Wydział Polonistyki, Warszawa 2003
Włodzimierz OlszaniecDante, O języku pospolitym, Antyk, Kęty 2002 (Biblioteka Europejska, t. 12. Recenzja: Zbigniew Mikołejko, Nowe Książki 11, 2004, s. 49-50)
Mikołaj Szymański, Lech SzczuckiAndreas Dudithius, Epistulae, pars VI (1577–1580), Akadémiai Kiadó, Budapest 2002 (wydanie krytyczne)
Juliusz DomańskiTekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002 (wydanie pierwsze: IFiS PAN, Warszawa 1992)
Oktawia. Dramat z czasów Nerona, przeł.: Katarzyna Marciniak, Dorota Oleszczak, Anna Tarwacka, Magdalena Zawadzka, Unia Wydawnicza "Verum", Warszawa 2001
Juliusz DomańskiErazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, wydanie drugie poprawione i uzupełnione streszczeniem niemieckim, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001 (wydanie pierwsze: Ossolineum, Wrocław 1973)
Marian PleziaOkruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona. Studia i szkice, Barbara Brzuska (red.), OBTA UW oraz PAU, Warszawa - Kraków 2000
Juliusz DomańskiErazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy: Zbożna biesiada, Zachęta do filozofii chrześcijańskiej, Metoda prawdziwej teologii, z dodaniem Listu o filozofii ewangelicznej, wydanie poprawione i poszerzone, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000 (wydanie pierwsze: Pax, Warszawa 1960)
Mikołaj SzymańskiTommaso Aldobrandini, Commentary to Aristotle’s “Politics”, Wydawnictwo FORMICA, Warszawa 1999 (wydanie krytyczne)
Barbara Milewska-WaźbińskaW kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich, Wydział Polonistyki, Instytut Filologii Klasycznej, Warszawa 1998
Juliusz DomańskiZ dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka, IFiS PAN, Warszawa 1997 (Renesans i Reformacja. Studia z historii filozofii i idei, t. 17)
Juliusz DomańskiMetamorfozy pojęcia filozofii, przedmową poprzedził P. Hadot, przeł.: Z. Mroczkowska, M. Bujko, IFiS PAN, Warszawa 1996 (Renesans i Reformacja. Studia z historii filozofii i idei, t. 15)
Juliusz DomańskiLa philosophie, théorie ou manière de vivre? Les controverses de l’Antiquité à la Renaissance, avec une Préface de P. Hadot, Editions du Cerf, Fribourg Suisse - Paris  1996 (Vestigia, 18)
Mikołaj Szymański, Małgorzata Borowska, Lech Szczucki i in.Andreas Dudithius, Epistulae, pars II (1568–1573), Akadémiai Kiadó, Budapest 1995 (wydanie krytyczne)
Antonio Fontán, Jerzy Axer, Isabel Velázques, Jerzy MańkowskiEspañoles y polacos en la corte de Carlos V. Cartas del embajador Juan Dantisco, edición a cargo de A. Fontán y J. Axer, Alianza Editorial, Madrid 1994
Juliusz Domański, Lech Szczucki (wyd.)Iacobus Palaeologus, Disputatio scholastica, Bibliotheca Unitariorum, Utrecht 1994
Marian PleziaZ dziejów filologii klasycznej w Polsce, Barbara Brzuska (red.), Polskie Towarzystwo Filologiczne, Warszawa 1993 (Książka wydana na stulecie Polskiego Towarzystwa Filologicznego)
Barbara BrzuskaFilologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej, Ossolineum, Wrocław etc. 1992 (seria Archiwum Filologiczne, nr L)
Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku, Jerzy Axer (red.), Jerzy Mańkowski (red.), IFK UW - Fundacja Aletheia, Warszawa 1992
ParteniosCierpienia miłosne, przeł.: Mikołaj Szymański, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991
Juliusz Domański, Zbigniew Ogonowski, Lech SzczuckiZarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII, PWN, Warszawa 1989
Mikołaj Szymański„Dialectica Ciceronis” Adama Burskiego: problemy warsztatu filologicznego renesansowego badacza logiki stoickiej, IFiS PAN, Warszawa 1988
Materiały do dziejow twórczości Jana Kochanowskiego z lat 1551-1625, M. Korolko (red.), przeł.: M. Korolko, Jerzy Mańkowski, J. Małłek, Ossolineum, Wrocław 1986 (Cochanoviana 2)
Barbara Milewska-WaźbińskaSebastiani Fabiani Sulmircensis Acerni „Victoria deorum” ed. B. Milewska, Ossolineum, Wratislaviae-Varsaviae-Cracoviae etc 1986
Juliusz DomańskiWykłady z historii filozofii starożytnej, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów, Kraków 1985
Philippus CamerariusPrawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie, Lech Szczucki (red.), przeł.: Mikołaj Szymański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984
Juliusz DomańskiPoczątki humanizmu, Ossolineum, Wrocław 1982 (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce pod red. Z. Kuksewicza, t. IX)
Juliusz Domański700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku, słowo wstępne napisał W. Tatarkiewicz, PWN, Warszawa 1978
Jerzy MańkowskiMity i świat Eurypidesa. Zagadnienia wybrane, Ossolineum, Wrocław 1975
Juliusz Domański, Ricardus Gansiniec, Georgius DobrzyckiNicolai Copernici de revolutionibus libri sex, Officina Publica Libris Scientific Edendis, Cravoviae 1975 (Nicolai Copernici opera omnia vol. II)
Kazimierz Kumaniecki, Jerzy MańkowskiHomer, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974 (Biblioteka "Polonistyki")
I. Trencsényi-WaldapfelMitologia, Jerzy Mańkowski (red.), Warszawa, PWN 1967 (opracowanie naukowe polskiego przekładu)
Juliusz DomańskiDe Philippo Callimacho elegicorum Romanorum imitatore, Ossolineum, Wrocław 1966 (Archiwum Filologiczne, t. XII)
Juliusz DomańskiErazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, przedmową poprzedził L. Kołakowski, PWN, Warszawa 1965 (Biblioteka Klasyków Filozofii)
Juliusz Domański, Zbigniew OgonowskiIoachimi Stegmanni De iudice et norma controversiarum fidei, PWN, Warszawa 1963 (Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych, t. IV)