Działalność
Okładka publikacji 'Res - verba - imagines. Z rozważań o literaturze łacińskiej i kulturze dojrzałego baroku'

Barbara Milewska-Waźbińska

Res - verba - imagines. Z rozważań o literaturze łacińskiej i kulturze dojrzałego baroku

Wydział Polonistyki UW

Warszawa, 2021