Instytut

dr Barbara Brzuska

Informacje kontaktowe

Status

 • starszy wykładowca Zakładu Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego

Książki

Vita memoriae, magistra vitae. Nauczanie języków klasycznych i kultury antycznej w Gimnazjum i Liceum Państwowym im. Tadeusza Reytana w Warszawie, Barbara Brzuska (red.), Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2005
Marian PleziaOkruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona. Studia i szkice, Barbara Brzuska (red.), OBTA UW oraz PAU, Warszawa - Kraków 2000
Marian PleziaZ dziejów filologii klasycznej w Polsce, Barbara Brzuska (red.), Polskie Towarzystwo Filologiczne, Warszawa 1993 (Książka wydana na stulecie Polskiego Towarzystwa Filologicznego)
Barbara BrzuskaFilologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej, Ossolineum, Wrocław etc. 1992 (seria Archiwum Filologiczne, nr L)

Artykuły i inne publikacje

 • Barbara Brzuska"My, niegdyś wychowańcy łaciny". Walka o pozycję języków klasycznych w polskiej szkole od połowy XIX do połowy XX wieku - kontekst polityczny, "Meander" 2022 (LXXVII), s. 107–127
 • Barbara BrzuskaNim nastanie PRL. Miejsce łaciny w planach reform edukacyjnych czasów okupacji, "Meander" 2019 (LXXIV), s. 137–155
 • Barbara Brzuska"Tu wszystko bliskie...". Henryk Sienkiewicz, student Szkoły Głównej Warszawskiej, w antycznym świecie, "Meander" 2017 (LXXII), s. 101–117
 • Barbara BrzuskaAntyk jako źródło wzorów wychowawczych i edukacyjnych w Polsce czasów rozbiorowych, "In Gremium" (13) (2019), s. 57–82
 • Barbara Brzuska"Nic tak nie podnosi ducha jak czytanie klasyków!" O przekładach autorów antycznych w kręgu Szkoły Głównej, [W:] Szkoła Główna. Kręgi wpływów, Urszula Kowalczuk (red.), Łukasz Książyk (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa 2017, s. 73–114
 • Barbara BrzuskaStudia klasyczne Henryka Sienkiewicza w Szkole Głównej Warszawskiej, [W:] W kręgu "Quo vadis", Robert Kotowski (red.), Jerzy Miziołek (red.), Muzeum Narodowe w KielcachKielce 2017, s. 11–19
 • Barbara BrzuskaL'ideale classico e gli studi universitari di Sienkiewicz, [W:] Jerzy Miziołek, Nel segno di "Quo vadis?" Roma ai tempi di Nerone e dei primi martiri nelle opere di Sienkiewicz, Siemiradzki, Styka e Smuglewicz. Con i saggi di Barbara Brzuska e Robert Kotowski, "L'Erma" di BreitschneiderRoma 2017, s. 30–36
 • Barbara BrzuskaFidus interpres. Polscy tłumacze literatury antycznej pierwszej połowy XIX wieku wobec problemu wierności dziełu, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 6 (9) (2016), s. 33–54
 • Barbara BrzuskaLatin and Politics in Poeple’s Poland, [W:] Classics and Class. Greek and Latin Classics and Communism at School, Elżbieta Olechowska (red.), David Movrin (red.), Wydz. „Artes Liberales” UW; Univ. of LjubljanaWarsaw - Ljubljana 2016, s. 229–286
 • Barbara BrzuskaMiles fortissimus, egregius magister: Adam Trybus (1909 – 1982) , [W:] Classics and Class. Greek and Latin Classics and Communism at School, Elżbieta Olechowska (red.), David Movrin (red.), Wydz. „Artes Liberales” UW; Univ. of LjubljanaWarsaw - Ljubljana 2016, s. 316–329
 • Barbara BrzuskaPomnik czy twierdza? Kilka uwag o Mickiewiczowskiej parafrazie Horacjańskiej pieśni, "Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo", nr 5 (8) (2015), s. 51–71
 • Barbara BrzuskaSytuacja łaciny jako przedmiotu szkolnego w PRL w latach 1944 – 1970,  (2013), s. 1–40 (zobacz)
 • Barbara BrzuskaDroga ku śmierci – droga ku życiu. Wokół wiersza Rainera Marii Rilkego „Alkestis”, "Littera antiqua" (naukowy półrocznik internetowy KUL), nr 5 (2012), s. 13–32 (zobacz)
 • Barbara BrzuskaZagrożone bastiony humaniorów”. Profesor Tadeusz Kotarbiński o kształceniu klasycznym i wychowaniu „porządnego człowieka", [W:]  Glosy filologiczno-filozoficzne. Na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), Instytut Filologii Klasycznej UW oraz Wydawnictwo Warszawa 2012, s. 381–399
 • Barbara BrzuskaOrfeusz, Eurydyka, Hermes. Ich troje, czyli stara grecka płaskorzeźba. O motywie orfickim w opracowaniu R. M. Rilkego, "Littera antiqua" (naukowy półrocznik internetowy KUL) nr 1  (2010), s. 22–46 (zobacz)
 • Barbara BrzuskaStanisław Robert Seliga (1895 - 1991), [W:] Vita memoriae, magistra vitae. Nauczanie języków klasycznych i kultury antycznej w Gimnazjum i Liceum Państwowym im. Tadeusza Reytana w Warszawie, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UWWarszawa 2005, s. 145–160
 • Barbara BrzuskaWstęp, [W:] Vita memoriae, magistra vitae. Nauczanie języków klasycznych i kultury antycznej w Gimnazjum i Liceum Państwowym im. Tadeusza Reytana w Warszawie, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UWWarszawa 2005, s. 7–22
 • Barbara BrzuskaMucjusz Scewola w Troi, czyli pan Kmicic w Częstochowie, "Meander" nr 5 - 6 (2002), s. 507–511
 • Barbara BrzuskaSkupiewski Julian, [W:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII, PANWarszawa - Kraków 1998, s. 517–518
 • Barbara BrzuskaSeliga Stanisław Robert, [W:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI, PANWarszawa - Kraków 1995 - 1996, s. 194–196
 • Barbara Brzuska„Lecz po co zawsze prawić o republikanach ...”, „Res Publica” nr 5 (1991), s. 124–127
 • Barbara BrzuskaSytuacja w nauczaniu języków klasycznych w Królestwie Polskim w okresie międzywpowstaniowym, "Meander" nr 2 - 3 (1990), s. 97–104