Działalność
Okładka publikacji ' Polska

David Frick

Polska "philologia sacra" w czasach reformacji i kontrreformacji : kilka kart z historii sporów wyznaniowych (1551-1632)

przeł.: Kaja Szymańska
przeł.: Bartłomiej Czarski

(Tłumaczenie z łaciny)

Wydział Polonistyki (UW)

Warszawa, 2018