Działalność
Okładka publikacji 'Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej'

Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej

Barbara Milewska-Waźbińska (red.)
Mieczysław Mejor  (red.)

Instytut Filologii Klasycznej–Wydział Polonistyki

Warszawa, 2003