Działalność

Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie przygotowane w Instytucie Filologii Klasycznej i obronione na Wydziale Polonistyki UW od roku 2009

2023

 • mgr Katarzyna KRYŃSKA

Traktaty Postliminium cometarum oraz Quaestio meteorologica de cometis Stanisława Słowakowica na tle piśmiennictwa astronomicznego XVII wieku

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 • mgr Agata GRZYBOWSKA-WIATRAK

Literatura żydowska w diasporze egipskiej okresu hellenistycznego a greckie gatunki i tradycje literackie

Promotor: dr hab. Krystyna Stebnicka, prof. UW

Promotor pomocniczy: dr hab. Jan Kozłowski

 

2022

 • mgr Katarzyna BORKOWSKA

Cyceron i Platon: tłumaczenia, parafrazy, nawiązania

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański

 

2021

 • dr hab. Marta PRZYSZYCHOWSKA

 Macrina the Younger as a substitute for Eustathius of Sebastea

Promotor: prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo

 

2019

 • mgr Agnieszka WĄSIK

Kamienie szlachetne w łacińskich źródłach literackich: od Pliniusza Starszego do Izydora z Sewilli

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

 • mgr Roberto PERESSIN

La versione greca dell’orazione „Pro Archia poeta” di Mikołaj Żórawski (1595-1665): contributi all’analisi del testo

Promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 • mgr Katarzyna DŹWIGAŁA

Obrazy postaci kobiecych w kontakionach Romana Melodosa

Promotor: prof. dr hab. Józef Naumowicz

 

 • mgr Joanna KOZIOŁ

Komentowana edycja utworu Laurentii Corvini Novoforensis "Dialogus (...) de mentis saluberrima persuasione (...)"

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański

 

2018

 • mgr Małgorzata GLINICKA

Grecy, łacinnicy i muzułmanie na Cyprze Lusignanów. Obraz stosunków wyznaniowych w "Kronice" Leoncjusza Machierasa

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Borowska, dr Przemysław Kordos

 

2017

 • mgr Anna LASKOWSKA

Epistemologiczne przesłanki teorii muzyki Arystoksenosa z Tarentu

Promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek

 

2016

 • mgr Anna SZYMAŃSKA-BUDZIŃSKA

Wizerunki filozofów i recepcja ich poglądów w dziełach Apulejusza z Madaury

Promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

2015

 • mgr Jakub FILONIK

Speaking of freedom: The notion and dynamics of freedom in Athenian oratory and Athenian democracy

Promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 • mgr Maria JAKUBOWSKA

Analiza technik translatorskich w traktacie "In calumniatorem Platonis" kardynała Bessariona

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

2014

 • mgr Michał CZERENKIEWICZ

Panegiryk, panegiryzm i panegiryczność w łacińskiej twórczości Szymona Starowolskiego

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Borowski              

 

 • mgr Marta KUŁAJ

Obraz pryncypatu w dziełach historyków greckich – analiza semazjologiczna terminologii politycznej

Promotor: prof. dr hab. Adam Ziółkowski

 

 • mgr Daniel ZAREWICZ

Polis wobec prywatnych form kultu religijnego w VI-IV w. p.n.e. Studium religijności starożytnych Greków

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer

 

2013

 • mgr Konrad KOKOSZKIEWICZ

 C. Valerii Catulli carmina prolegomenis, apparatu critico commentarioque instructa

Promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

 • mgr Katarzyna PIETRUCZUK

Wczesna transmisja tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa – od momentu powstania dramatów do przełomu III i II wieku p.n.e.

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Borowska

 

 • mgr Konrad KOWALCZYK

Gramatyka inskrypcji z wyspy Rodos. Fonologia i morfologia

Promotor: dr hab. Robert Sucharski, prof. UW

 

2012

 • mgr Julia DOROSZEWSKA

Phlegon of Tralles’ Monstrous World. The Role of Monster in Phlegon’s “Mirabillia” and in the Culture of this Times

Promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

2011

 • mgr Agnieszka LEW

Edycja “Ars Poetica” Marka Hieronima Vidy. Problemy tekstologiczne

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański

 

 • mgr Bartłomiej CZARSKI

Stemmata w ramie wydawniczej druków z okresu staropolskiego – studium zjawiska

Promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 • mgr Paulina PIOTROWSKA

Studia nad "Disputatio contra iudicium astrologorum" Marsilia Ficina (…)

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

2010

 • mgr Filip DOROSZEWSKI

Język misteriów i jego funkcje w „Parafrazie Ewangelii św. Jana” Nonnosa z Panopolis

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 • mgr Magdalena ZAWADZKA

Problematyka stylu i języka dzieła "De gubernatione Dei" Salwiana z Marsylii

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

2009

 • mgr Jan KWAPISZ

The Greek Figure-Poems

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański

 

 • mgr Jan KOZŁOWSKI

"Płonął ogniem, a nie spłonął od niego" – analiza i interpretacja Martyrium Polycarpi 15,2

Promotor: ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski