Rekrutacja

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie w UW prowadzone są w szkołach doktorskich, doktorat z zakresu filologii klasycznej można przygotowywać w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, a także w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronach szkół doktorskich.