Instytut

prof. dr hab. Mikołaj Szymański

Informacje kontaktowe

Status

 • kierownik Zakładu Literatur i Języków Klasycznych
 • redaktor naczelny rocznika Meander w latach 2005-2020

Biogram

Autorem zamieszczonej fotografii jest Daniel Zarewicz.

Zainteresowania naukowe

 • Filozofia starożytna (stoicy, Lukrecjusz)
 • Komedia grecka (Arystofanes)
 • Neolatynistyka

Prowadzone zajęcia

Książki

Jean Anouilh, Antygona, Mikołaj Szymański (red.), przeł.: Monika Zabrocka, Jakub Filonik (wstęp), Wydawnictwa UW, Warszawa 2021
Mikołaj Szymański, Ida RadziejowskaAndreas Dudithius, Epistulae, pars VII (1581-1589), reciti, Budapeszt 2019 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Ævorum. Series Nova 13/7, wydanie krytyczne)
The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry. Beiträge zur Altertumskunde 305, Jan Kwapisz (red.), David Petrain (red.), Mikołaj Szymański (red.), de Gruyter, Berlin - Boston 2013 (recenzje: F. Overduin, BMCR 2013.10.21; D.M. Schaps, CR 64, 2014, s. 89-91; S. Beta, CW 107, 2014, s. 423-424; J. Wienand, H-Soz-Kult 15.12.2014)
Mikołaj SzymańskiErasmus Roterodamus, Adagia 1001–1500 = Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, ordo II, t. III, Elsevier, Amsterdam 2005 (wydanie krytyczne)
Mikołaj SzymańskiAb ovo. Antyk, Biblia etc., Iskry, Warszawa 2004
Mikołaj Szymański, Lech SzczuckiAndreas Dudithius, Epistulae, pars VI (1577–1580), Akadémiai Kiadó, Budapest 2002 (wydanie krytyczne)
Mikołaj SzymańskiTommaso Aldobrandini, Commentary to Aristotle’s “Politics”, Wydawnictwo FORMICA, Warszawa 1999 (wydanie krytyczne)
Mikołaj Szymański, Małgorzata Borowska, Lech Szczucki i in.Andreas Dudithius, Epistulae, pars II (1568–1573), Akadémiai Kiadó, Budapest 1995 (wydanie krytyczne)
ParteniosCierpienia miłosne, przeł.: Mikołaj Szymański, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991
Mikołaj Szymański„Dialectica Ciceronis” Adama Burskiego: problemy warsztatu filologicznego renesansowego badacza logiki stoickiej, IFiS PAN, Warszawa 1988
Philippus CamerariusPrawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie, Lech Szczucki (red.), przeł.: Mikołaj Szymański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984

Artykuły i inne publikacje

 • Mikołaj SzymańskiAfranius de sexagenariis de ponte deiciendis, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 33/1 (2023), s. 413–415
 • Mikołaj SzymańskiAristophanes Vespae 530: The Mysterious Voice and Person, Eos 109 (2022), s. 233–235
 • Mikołaj SzymańskiLa relazione tra mentha e mentula ed altri problemi nel testo del De honesta voluptate, Eos 108 (2021), s. 173–179
 • Mikołaj SzymańskiO Tite! A Peculiar Use of the Praenomen, Palamedes 13 (2019/2020), s. 413–415 (specjalny numer czasopisma dedykowany Adamowi Ziółkowskiemu)
 • Mikołaj SzymańskiBetween the Golden Legend and Ficino: Baptista the Mantuan’s Dionysius, Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies 14 (N. S. 8), 1-2 (2019), s. 105–108 (Dossier Heredes et Scrutatores, red. Francesco Furlan, Włodzimierz Olszaniec)
 • Mikołaj SzymańskiClaude Saumaise’s De Hellenistica commentarius: A New Approach to the Greek Language, [W:] Paideia & Humanitas. Formar e educar ontem e hoje. To form and educate yesterday and today, Alberto Filipe Araújo et al. (red.), Edições HúmusLisboa 2018, s. 241–244
 • Mikołaj SzymańskiSearching for Equivalents. Exempla Latina in Szymon Birkowski’s edition of De compositione verborum, [W:] Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis, Astrid Steiner-Weber (red.), Franz Römer (red.), BrillLeiden - Boston 2018, s. 695–701
 • Mikołaj SzymańskiOld Man’s Speech and Music. Sir 32:3 Interpreted by Clement of Alexandria and John Chrysostom, Symbolae Philologorum Posnaniensium 25 (2) (2015), s. 5–9
 • Mikołaj Szymańskirecenzja z: Andrzej Dębowski, Utwory zebrane, wyd. Maria Wichowa, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 55 (2011), s. 420–457
 • Mikołaj SzymańskiJokes and Conjectures: Aristoph. Av. 338, 536, 553, Th. 393, „Hermes” 139 (2011), s. 257–261
 • Mikołaj SzymańskiA Poet Editing a Poet Editing a Poet, “Eos” 96 (2009), s. 149–166
 • Mikołaj SzymańskiPoprawki do tekstu poetów polsko-łacińskich – cz. II, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 51 (2007), s. 213–230
 • Mikołaj SzymańskiPoprawki do tekstu poetów polsko-łacińskich – cz. I, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 50 (2006), s. 219–244
 • Mikołaj SzymańskiNazwy boskie i ludzkie po „Iliadzie”, [W:] Grecja mykeńska a Grecja klasyczna (Acta Societatis Philologae Polonorum, t. VI), Sergiusz Sharypkin i in. (red.), ZG PTF i Katedra Historii Starożytnej UWMWarszawa – Olsztyn 2000, s. 57–64
 • Mikołaj SzymańskiP. Berol. inv. 16545: a Text on Stoic Epistemology with a Fragment of Antipater of Tarsus, „Journal of Juristic Papyrology” 20 (1990), s. 139–141
 • Mikołaj SzymańskiCiceronian Decadence. Tommaso Aldobrandini’s „Consolation for Bernardo Salviati”, „I Tatti Studies. Essays in the Renaissance” 1 (1985), s. 239–263