Działalność
Okładka publikacji 'Thesaurus albo skarbiec łacińskich sentencji przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej'

Mirosław Korolko

Thesaurus albo skarbiec łacińskich sentencji przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej

Jarosław Jakielaszek (red.)

Wiedza Powszechna

Warszawa, 2004