Instytut

dr Konrad Kokoszkiewicz

Informacje kontaktowe

Status

 • Adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych

Zainteresowania naukowe

 • Literatura rzymska
 • Poezja rzymska
 • Krytyka tekstu

Prowadzone zajęcia

Książki

Kacper Andrychowski, Steffen Huber, Konrad Kokoszkiewicz, Živilė Pabijutaitė, Vytis ValatkaLogica. In introductionem Porphyrii, Sub Lupa, Warszawa 2023
Steffen Huber, Konrad Kokoszkiewicz, Živilė Pabijutaitė, Maria Poszepczyńska, Krzysztof Biekieszczuk, Anna TreterSigismundus Lauxmin: De iure et iustitia, Sub Lupa, Warszawa 2023
Ps._Thomas a KempisO naśladowaniu Chrystusa, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Promic, Warszawa 2020 (ISBN 978-83-7502-723-5)
Lorenzo VallaO rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna oraz Donacja Konstantyna, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Biblioteka Renesansowa, Warszawa 2015 (wstęp prof. H. Manikowska, ISBN 978-83-235-1676-7)
prof. Adam Ziółkowski, Konrad Kokoszkiewicz, i inni (20 autorów)Siedem wzgórz Rzymu. M. Terentius Varro, De lingua Latina 5.41-56. Tekst, przekład, komentarze, Sub Lupa, Warszawa 2013 (ISBN 978-83-933962-9-0)

Artykuły i inne publikacje

 • Konrad KokoszkiewiczDe illa quae dicitur C. Cornelii Galli papyro in Castro Prima inventa (P. Qaṣr Ibrîm 78-3-11, col. I, vv. 2–5), Palamedes 13 (2019), s. 237–243 (https://lockwoodonlinejournals.com/index.php/pala/article/view/2112)
 • Konrad KokoszkiewiczFECERUNT CARMINA MUSAE? (P. Qasr Ibrîm 78-3-11, col. I, v. 6.7), EOS CVI/2 (2019), s. 287–288 (http://ptf.edu.pl/eos-cvi-2019-fasc-2/)
 • Konrad KokoszkiewiczHymni Homerici: fragmenta Hymni in Bacchum 13-16, EOS CV/1 (2018), s. 120–121 (http://ptf.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/1_2018_eos_fasc.I_119_2018_eos_fasc.I_EOS-2018-1d_Kokoszkiewicz.pdf)
 • Konrad KokoszkiewiczA note on Catullus 68b,157-158, PAIDEIA. Rivista di filologia, ermeneutica e critica letteraria LXXIII (2018), s. 139–146 (https://www.torrossa.com/en/resources/an/4315402)
 • Maciej Augustyn, Konrad KokoszkiewiczPierwotny przywilej Barbary z Felsztyna na cerkiew i popostwo w Czarnej Górnej z 1562 r., BIESZCZAD 22 (2017-2018), s. 13-21– (http://www.tonzbieszczadzki.pl/bieszczad_22.htm)
 • Konrad KokoszkiewiczA note on Ovid, Heroides 13.63-4, Classical Quarterly 65/2 (2015), s. 889–890 (https://doi.org/10.1017/S0009838815000075)
 • Konrad KokoszkiewiczA note on Catullus 64.128, PAIDEIA. Rivista di filologia, ermeneutica e critica letteraria LXIX (2014), s. 583–586 (https://www.torrossa.com/en/resources/an/3006549)
 • Konrad KokoszkiewiczVarro, De lingua Latina V 49: iam diu enim late avaritia unae est, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w 85 rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), Sub LupaWarszawa 2012, s. 45–54 (Versio Latina: http://ibi.uw.edu.pl/~draco/20l.pdf)
 • Konrad KokoszkiewiczTextual notes on Lorenzo Valla's De falso credita et ementita Constantini donatione, Humanistica Lovaniensia LX (2011), s. 281–296 (https://www.jstor.org/stable/23974170)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 63.5: DEVOLSIT?, Classical Quarterly 61/2 (2011), s. 756–758 (https://www.jstor.org/stable/41301570)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 63.40 atque obiter Ennius, Eranos CVI (2010-2011), s. 88–89
 • Konrad Kokoszkiewicz, Katarzyna Jasińska-ZdunA poetical play? Critical notes to a letter of Iohannes Dantiscus, Humanistica Lovaniensia LIX (2010), s. 359–364 (https://www.jstor.org/stable/23974146)
 • Konrad KokoszkiewiczVarro De lingua Latina 5.52: horum deorum arae, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 49/2 (2009), s. 189–190 (https://doi.org/10.1556/aant.49.2009.2.8)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 29.20: hunc gallie timet et britannie, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 49/2 (2009), s. 185–188 (https://doi.org/10.1556/aant.49.2009.2.7)
 • Konrad KokoszkiewiczM. Terentius Varro, De lingua Latina 5.43: quod ea quatum dicitur Velabrum, Philologus 153/2 (2009), s. 250–254 (https://doi.org/10.1524/phil.2009.0019)
 • Konrad KokoszkiewiczPlinius Naturalis Historia 18.235 et 32.36: de matutina et uespera deque uocabulario quodam, Rheinisches Museum für Philologie 152/2 (2009), s. 221–221 (https://www.jstor.org/stable/41234793)
 • Konrad KokoszkiewiczFestus 508L: VOISGRAM, Mnemosyne LXII/3 (2009), s. 477–477 (https://www.jstor.org/stable/27736358)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 63.74: roseis ut hinc labellis sonitus adiit, Mnemosyne LXII/1 (2009), s. 108–110 (https://www.jstor.org/stable/27736301)
 • Konrad KokoszkiewiczVarro De lingua Latina 5.48: succusam, Eranos CV (2008-2009), s. 35–35
 • Lorenzo Valla Rzekoma, sfałszowana donacja Konstantyna (fragment), przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Odrodzenie i Reformacja w Polsce LII (2008), s. 211–226 (https://rcin.org.pl/dlibra/publication/44347)
 • Konrad KokoszkiewiczKatullus: życie i ciemne sprawki, Mówią Wieki 588/12 (2008), s. 8–12 (https://docplayer.pl/24319801-Katullus-zycie-i-ciemne-sprawki-mowia-wieki-588-12-2008-8-12.html)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 10.27, 14.14, 40.1: critica minora, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 47/4 (2007), s. 433–435 (https://doi.org/10.1556/aant.47.2007.4.10)
 • Konrad KokoszkiewiczCatullus 14b, 16, 41, 43, 55, 58b: adnotationes criticae, Mnemosyne LX/4 (2007), s. 608–627 (https://www.jstor.org/stable/27736173)
 • A. E. HousmanProzodia, szaleństwo, metoda II: zbitka GN i jej właściwości metryczne, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Meander 61/3 (2006), s. 251–262 (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188650)
 • A. E. HousmanProzodia, szaleństwo, metoda, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Meander 61/1 (2006), s. 99–112 (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=57428)
 • A. E. HousmanUżycie myślenia w krytyce tekstu, przeł.: Konrad Kokoszkiewicz, Meander 60/3 (2005), s. 325–337 (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=128249)
 • Konrad KokoszkiewiczA. Gellius Noctes Atticae 16.2.6: tamquam si te dicas adulterum negent, Mnemosyne LVIII/1 (2005), s. 132–135 (https://www.jstor.org/stable/4433621)
 • Konrad KokoszkiewiczEt futura panda siue de Catulli carmine sexto corrigendo (Catullus 6), Hermes 132/1 (2004), s. 125–128 (https://www.jstor.org/stable/4477589)