Studia

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie dla Instytutu Filologii Klasycznej są prowadzone przez nasz rodzimy Wydział Polonistyki. Roczny limit miejsc dla filologii klasycznej wynosi 8. Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie specjalności literaturoznawczej, językoznawczej i kulturoznawczej. Instytut Filologii Klasycznej dba o zaproponowanie własnej oferty dydaktycznej zwłaszcza doktorantom specjalności literaturoznawczej.

Komplet informacji o studiach doktoranckich znajduje się na stronie http://www.polon.uw.edu.pl w zakładce STUDIA > STUDIA DOKTORANCKIE.