Działalność
Okładka publikacji 'Poggio Bracciolini, Opowieści ucieszne'

Poggio Bracciolini, Opowieści ucieszne

Włodzimierz Olszaniec (red.)
Mikołaj Olszewski (red.)
przeł.: Inga Grześczak

(przedmowa: Marta Wojtkowska-Maksymik)

Wydawnictwa UW - Instytut Filologii Klasycznej UW

Warszawa, 2019