Działalność
Okładka publikacji 'Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu'

Włodzimierz Olszaniec

Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu

(Recenzje: Juliusz Domański, Przekładaniec 21, 2010, s. 214-220; Justyna Walczak, Poradnik Językowy 6, 2010, s. 91-103; Ida Radziejowska, Nowe Książki 6, 2009, s. 48-49)

Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszaw

Warszawa , 2008