Instytut

dr Jerzy Mańkowski

Informacje kontaktowe

Status

 • nauczyciel akademicki w IFK UW w latach 1961-2012

Biogram

Zainteresowania naukowe

 • literatura i kultura antyczna
 • literatura i kultura średniowiecza i renesansu
 • Jan Kochanowski
 • historia filologii klasycznej

Książki

Jerzy MańkowskiMemoriale praeteritorum. Studia mediewistyczne i renesansowe., Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2019 (Studia o Literaturze Dawnej VIII)
Jerzy Mańkowski, przy współpracy Justyny MańkowskiejPraktyczny słownik łacińsko-polski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008 (wyd. III; wyd. I: 2000)
Antonio Fontán, Jerzy Axer, Isabel Velázques, Jerzy MańkowskiEspañoles y polacos en la corte de Carlos V. Cartas del embajador Juan Dantisco, edición a cargo de A. Fontán y J. Axer, Alianza Editorial, Madrid 1994
Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku, Jerzy Axer (red.), Jerzy Mańkowski (red.), IFK UW - Fundacja Aletheia, Warszawa 1992
Materiały do dziejow twórczości Jana Kochanowskiego z lat 1551-1625, M. Korolko (red.), przeł.: M. Korolko, Jerzy Mańkowski, J. Małłek, Ossolineum, Wrocław 1986 (Cochanoviana 2)
Jerzy MańkowskiMity i świat Eurypidesa. Zagadnienia wybrane, Ossolineum, Wrocław 1975
Kazimierz Kumaniecki, Jerzy MańkowskiHomer, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974 (Biblioteka "Polonistyki")
I. Trencsényi-WaldapfelMitologia, Jerzy Mańkowski (red.), Warszawa, PWN 1967 (opracowanie naukowe polskiego przekładu)

Artykuły i inne publikacje

 • Jerzy MańkowskiData urodzin królowej Jadwigi Andegaweńskiej i jej ślubu z Władysławem Jagiełłą w kontekście aktu krewskiego. Uwagi filologa do interpretacji głównych źródeł, Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 5 (2013 (2014)), s. 27–71
 • Marek Janicki, Jerzy MańkowskiZ prac nad komentarzem do Fraszek Jana Kochanowskiego, [W:] "Umysł stateczny i w cnotach gruntowny...". Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego, Radosław Grześkowiak (red.), Roman Krzywy (red.), Wydział Polonistyki UWWarszawa 2012, s. 313–337
 • Jerzy MańkowskiCaecitas i illustratio, bellum bonum i chrzest Mieszka, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub LupaWarszawa 2012, s. 81–117
 • Jerzy MańkowskiDwa zapisy o Janie Kochanowskim w Zwoleniu, [W:] Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka): Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Część I: O Janie Kochanowskim i kulturze dawnej Polski, K. Płachcińska (red.), M. Kuran (red.), Wydawnictwo UŁŁódź 2011, s. 113–143
 • Jerzy MańkowskiJan Kochanowski – filolog (ustalenia, pytania, perspektywy), [W:] Humanizm i filologia, A. Karpiński (red.), NeritonWarszawa 2011, s. 101–172
 • Jerzy MańkowskiKot, ale czy zwierzę?, [W:] Birthday Beasts' Book. Where Human Roads Cross Animal Trails. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, K. Marciniak (red.), IBI AL - Wydawnictwo "Wilczyska"Warszawa 2011, s. 181–191
 • Jerzy MańkowskiModerator i filozof, [W:] O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego, A. Stępkowski (red.), Kancelaria SenatuWarszawa 2009, s. 95–116
 • Jerzy Mańkowskiwypowiedzi w dyskusji podczas konferencji, [W:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, A. Dąbrówka (red.), W. Wojtowicz (red.), Wydawnictwo IBL PANWarszawa 2009, s. 67–69, 152, 467–469
 • Jerzy MańkowskiDecyzja Priama – mythos i fatum w „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego, Terminus 10 nr 2 (2008), s. 15–28
 • Hanna Dziechcińska, Jerzy MańkowskiPamięć miejsca. Staropolskie sentencje pałacu w Radziejowicach, Wiadomości Historyczne 50 nr 2 (2007), s. 47–51
 • G. PrzychockiCo to jest filologia klasyczna?, Jerzy Mańkowski (red.), Meander 61 (2006), s. 86–98
 • Jerzy MańkowskiRękopis BOZ 206. Autograf Jana Kochanowskiego, Rocznik Biblioteki Narodowej 37-38 (2006), s. 33–44
 • Jerzy Mańkowskigłos w dyskusji na konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, [W:] Dziedzictwo antyczne a polska tradycja kulturowa, Kancelaria SenatuWarszawa 2004, s. 63–66
 • Jerzy Mańkowski, Aleksander StępkowskiO wydaniu Goślickiego, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 46 (2002), s. 185–198
 • Jerzy Mańkowskihasła autorskie: Eurypides, Homer, Iliada, Odyseja, [W:] Wielka encyklopedia PWN, PWNWarszawa 2001-2005, s. –
 • Jerzy Mańkowskihasła Homeros, Kolluthos, Satyros, [W:] Słownik pisarzy antycznych, Wiedza PowszechnaWarszawa 2001, s. 255–260, 290, 445–446 (wyd. III)
 • Jerzy MańkowskiSchenschmid, Fogelweder i Jan Kochanowski, Barok 7 nr 1 (2000), s. 181–186
 • Jerzy MańkowskiKrak, uczeń Sokratesa (glosa do Kadłubka Chronica Polonorum I 5, 3), [W:] Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 14-15 października 1998 r., A. Nowicka-Jeżowa (red.), P. Stępień (red.), Wydział Polonistyki UWWarszawa 2000, s. 147–150
 • Jerzy MańkowskiU początków literatury, [W:] Homer, Odyseja, przeł.: Józef Wittlin, Świat KsiążkiWarszawa 1999, s. 499–510
 • Jerzy MańkowskiIndeks głównych postaci i wątków, [W:] Homer, Odyseja, przeł.: Józef Wittlin, Świat KsiążkiWarszawa 1999, s. 489–498
 • Małgorzata Borowska, Jerzy MańkowskiZarys dziejów Koła Warszawskiego PTF, [W:] Antiquorum non immemores… Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993), J. Łanowski (red.), A. Szastyńska-Siemion (red.), PTF - OBTA UWWarszawa - Wrocław 1999, s. 198–215
 • Jerzy MańkowskiProf. Kazimierz Kumaniecki - członek honorowy PTF, [W:] Antiquorum non immemores… Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993), J. Łanowski (red.), A. Szastyńska-Siemion (red.), PTF - OBTA UWWarszawa - Wrocław 1999, s. 303–308
 • Jerzy MańkowskiPowstanie Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Lwów 1882-1893-1894, [W:] Antiquorum non immemores… Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993), J. Łanowski (red.), A. Szastyńska-Siemion (red.), PTF - OBTA UWWarszawa - Wrocław 1999, s. 125–134
 • Jerzy MańkowskiWyznanie Jana Łaskiego o naszej z Chrystusem Panem komunii i o ciele Jego w Jego Wieczerzy, Jednota, nr 8-9 (1999), s. 28–29
 • Jerzy MańkowskiU początków literatury, [W:] Homer, Odyseja, przeł.: J. Wittlin, Świat KsiążkiWarszawa 1999, s. 499–510
 • Jerzy Mańkowski Mity Greków i Rzymian – nasze dziedzictwo, Jednota, nr 7-8 (1998), s. 17–20
 • Jerzy MańkowskiZ perspektywy przynoszącego książki, [W:] Pamięci Profesora Adama Krokiewicza. Materiały z Sesji w Instytucie Filologii Klasycznej UW w dniu 4 marca 1997, R. Zaborowski (red.), StakroosWarszawa 1997, s. 133–146
 • Jerzy MańkowskiJan Kochanowski: Le Renvoi des ambassadeurs grecs. Quelques observations sur l’héritage antique dans un chef-d’oeuvre du théâtre polonais , [W:] Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum antiken Theater und zu seinen Nachleben, J. Axer (red.), W. Görler (red.), Wydawnictwo DiGWarszawa 1997, s. 157–169
 • Jerzy MańkowskiTo, co dawniej, ale inaczej, to znaczy – lepiej, [W:] Vita memoriae, magistra vitae. Nauczanie języków klasycznych w gimnazjum i liceum państwowym im. Tadeusza Reytana w Warszawie, B. Brzuska (red.), Wydział Polonistyki UWWarszawa 1996, s. 55–76
 • Jan Tyszkiewicz, Jerzy MańkowskiLa correspondance de Dantiscus et les chroniques imprimées de l’epoque de Charles Quint, deux forms d’histoire: la dernière phase du conflit entre la Pologne et l’ordre Teutonique (1519-1524), [W:] Studia Europaea II: Joannes Dantiscus (1485-1548) Polish Ambassador and Humanist, J. IJsewijn  (red.), W. Bracke (red.), Centrum voor Europese CultuurBrussel 1996, s. 45–53
 • Jerzy Mańkowskiedycja krytyczna listów nr. 230, 231, 234, 242, 243, 269, 364, 370, 375, 377, [W:] Andreas Dudithius: Epistulae, pars II (1568–1573), L. Szczucki (red.), T. Szepessy (red.), M. Szymański (red.), M. Borowska (red.), Akadémiai KiadóBudapest 1995, s. –
 • Jerzy Mańkowski Antenore e Didone: ricostruzione e reinterpretazione dei miti, [W:] Il Rinascimento in Polonia. Atti dei Colloqui italo-polacchi 1989-1992, J. Żurawska (red.), BibliopolisNapoli 1994, s. 329–332
 • Jerzy MańkowskiLa traduzione del canto nuziale Vesper adest di Catullo. Un esempio del lavoro filologico e artistico di Jan Kochanowski, [W:] Il Rinascimento in Polonia. Atti dei Colloqui italo-polacchi 1989-1992, J. Żurawska (red.), BibliopolisNapoli 1994, s. 117–131
 • Jerzy Axer, Jerzy MańkowskiKorrespondenz von Johannes Dantiscus (1485-1548). Baltische und Skandinavische Problematik, [W:] Mare Balticum - mare nostrum: Latin in the Countries of the Baltic Sea, O. Merisalo (red.), R.Sarasti-Wilenius (red.), Academia Scientiarum FennicaJyväskylä 1994, s. 150–156
 • Jerzy Mańkowski, Anna SkolimowskaPolskie śpiewy o Męce Pańskiej - nieznana cząstka twórczości Jana Kochanowskiego, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 38 (1994), s. 95–98
 • Jerzy Mańkowski, Jerzy CiechanowiczOd Homera do Kochanowskiego. Rozmowa z dr. Jerzym Mańkowskim, [W:] J. Ciechanowicz, Medea i czereśnie. Rozmowy o starożytności, VolumenWarszawa 1994, s. 25–43
 • Jerzy MańkowskiGrecko-rzymski etap dziejów Europy w programie nauczania klasy klasycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie, [W:] Horacy i polski horacjanizm. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Warszawie w dniach 26-27 września 1992 roku [...], E. Głębicka (red.), AletheiaWarszawa 1993, s. 120–130 (Acta Societatis Philologae Polonorum I)
 • Jerzy MańkowskiKorespondencja Samuela Maciejowskiego z Janem Dantyszkiem jako źródło do dziejów kultury politycznej, [W:] Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku, Jerzy Axer (red.), Jerzy Mańkowski (red.), IFK UW - Fundacja AletheiaWarszawa 1992, s. 58–66
 • Jerzy MańkowskiBibliografia, [W:] Słownik kultury antycznej. Grecja - Rzym, L. Winniczuk (red.), Wiedza PowszechnaWarszawa 1991, s. 632–662
 • Jerzy MańkowskiNowa Alcestis. Kobieta sportretowana we Fraszkach Jana Kochanowskiego (II 67 i 68), [W:] Jan Kochanowski 1584-1984. Epoka – twórczość – recepcja, t. I, J. Pelc (red.), P. Buchwald-Pelcowa (red.), B. Otwinowska (red.), Wydawnictwo LubelskieLublin 1989, s. 245–274
 • Jerzy MańkowskiO literaturze greckiej – kierunki i trudności interpretacji (epos i tragedia), Przegląd Humanistyczny 28, nr 3 (1984), s. 95–103
 • Jerzy Mańkowskiprzypisy (wspólnie z E. Sarnowską-Temeriusz) i przekłady (własne i wspólne z A. Gurynem), [W:] Poetyka okresu renesansu: antologia, E. Sarnowska-Temeriusz (red.), Ossolineum Wrocław 1982, s. – (Biblioteka Narodowa. Seria 2, nr 205)
 • Jerzy MańkowskiDedykacja Mikołaja Zieleńskiego dzieła Communiones totius anni (Venetiis 1611) Wojciechowi Baranowskiemu, arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, [W:] W. Malinowski, Polifonia Mikołaja Zieleńskiego, Polskie Wydawnictwo MuzyczneWarszawa 1981, s. 208–209
 • przekłady fragmentów różnych autorów greckich i rzymskich , przeł.: Jerzy Mańkowski, [W:] I. Venedikov, T. Gerasimov, Sztuka tracka, cz. 2, Arkady - Bułgarski ChudożnikWarszawa - Sofia 1978, s. – (s. 10, 10–11, 11, 28–29, 30, 30–31, 36, 41 [brak nazwiska tłumacza], 48)
 • Jerzy MańkowskiIndeks osobowy oraz opracowanie zapisów bibliograficznych , [W:] K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, PWNWarszawa 1977, s. 5-13, 559–569
 • Jerzy MańkowskiSztuka lekarska w literaturze greckiej okresu attyckiego, Archiwum Historii Medycyny, nr 2 (1975), s. 135–141
 • J. Locher, Iudicium Paridis, Cracoviae 1522, przekład fragmentów , przeł.: Jerzy Mańkowski, [W:] J. Lipiński, Sztuka aktorska w Polsce 1500-1633, PWNWarszawa 1974, s. –
 • Johannes Afflighemensin, De musica, przekład fragmentów , przeł.: Jerzy Mańkowski, [W:] J. Morawski, Polska liryka muzyczna w średniowieczu. Repertuar sekwencyjny cysterów (XIII-XVI w.), PWNWarszawa 1973, s. –
 • Jerzy Mańkowskirecenzja książki: Eurypides, Tragedie, przeł. i oprac. J. Łanowski, Warszawa 1972, Nowe Książki, nr 16 (1973), s. 64–65
 • Jerzy MańkowskiIndeks nazw osobowych i geograficznych , [W:] K. Kumaniecki, Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny, Wojna z Jugurtą, OssolineumWrocław 1971, s. 111–115
 • Kwintylian, Institutio oratoria XI 3, aneks do: J. Lipiński, Planeta Luna. Wstęp do historii sztuki aktorskiej w Polsce, przeł.: K. Popławska, Jerzy Mańkowski, Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Pamiętnik Teatralny 20 (1971), s. 203–210
 • Jerzy Mańkowskirecenzja książki: Sofokles, Tragedie, przeł. i oprac. K. Morawski, Z. Kubiak, Warszawa 1969, Nowe Książki, nr 7 (1970), s. 394–396
 • Jerzy MańkowskiThe Love and Politics of Cleopatra / L’amour et la politique de Cléopatre [recenzja książki A. Krawczuka, Kleopatra], Polish Literature / Litterature Polonaise, nr 2/3 (8/9)  (1970), s. 33–35
 • Jerzy MańkowskiOd Kleopatry do Nerona [recenzja książek A. Krawczuka, Kleopatra, Neron], Nowe Książki, nr 7 (1970), s. 405–407
 • Jerzy Mańkowski"Kochałam Tyberiusza" [recenzja książki Elisabeth Dored, Kochałam Tyberiusza], Nowe Książki, nr 20 (1969), s. 1385–1386
 • Jerzy MańkowskiMit i historia [recenzja książki A. Krawczuka, Wojna trojańska. Mit i historia], Nowe Książki, nr 9 (1969), s. 613–616
 • Jerzy MańkowskiTalentem, pracą, sercem, Meander 22 (1967), s. 369–391 (artykuł o zainteresowaniach naukowych i metodzie badawczej Profesora Kazimierza Kumanieckiego)
 • Jerzy MańkowskiŁacińskie pismo, [W:] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, PWNWarszawa 1965, s. 681–683
 • Jerzy Mańkowskitekst do grafik Mieczysława Kościelniaka, broszura 39 stron, [W:] M. Kościelniak, Iliada i Odyseja, PZWSWarszawa 1963, s. – (wstęp K. Kumaniecki)
 • Jerzy MańkowskiHistoria trojańska w literaturze i kulturze polskiej wieku XVI, Meander 17 (1962), s. 137–147, 252–268, 360–368
 • Jerzy MańkowskiDzień za dniem wojny o Helenę, Meander 16 (1961), s. 334–336