Działalność
Okładka publikacji 'W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie'

Barbara Milewska-Waźbińska
Magdalena Górska

W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie

Muzeum Pałac w Wilanowie

Warszawa, 2010