Działalność
Okładka publikacji 'Ioachimi Stegmanni De iudice et norma controversiarum fidei'

Juliusz Domański
Zbigniew Ogonowski

Ioachimi Stegmanni De iudice et norma controversiarum fidei

(Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych, t. IV)

PWN

Warszawa, 1963