Działalność
Okładka publikacji 'Kronika książąt polskich'

Kronika książąt polskich

przeł.: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Wydawnictwo Świętego Krzyża

Opole, 2019