Studia

Erasmus+

Instytut Filologii Klasycznej aktywnie współpracuje z europejskimi ośrodkami naukowymi w ramach programu LLP - Erasmus+. Obecnie mamy podpisane umowy o wymianie studentów z następującymi uczelniami:

We wszystkich tych ośrodkach studenci IFK mogą odbyć tzw. zagraniczne studia częściowe, czyli studiować przez jeden semestr.Istnieje też możliwość skorzystania z umów podpisanych przez inne jednostki Wydziału Polonistyki, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej Wydziału. Kwalifikacja na studia częściowe odbywa się w styczniu. Osobnym programem w ramach LLP - Erasmus są praktyki studenckie. Student może wyjechać na praktykę do instytucji lub przedsiębiorstwa, z którym wcześniej nawiąże kontakt. W ramach praktyk Erasmus również otrzymuje się stypendium. Kwalifikacja na praktyki rozpoczyna się w marcu.

Szczegółowych informacji udziela koordynator programu Erasmus+ w IFK:

dr Katarzyna Pietruczuk

przydatne linki: