Studia

Tok studiów

 
GDZIE ZNAJDĘ WSPARCIE?
RÓWNOŚCIOWA STRONA UW

 

ROK AKADEMICKI 2024-2025

Informator_IFK_2024-2025

ROK AKADEMICKI 2023-2024
BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BON)
IFK i USOS dla początkujących_2023
INFORMATOR_IFK_2023-2024
JAK REJESTROWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA KROK PO KROKU 2023-2024
OPŁATA ZA USŁUGI EDUKACYJNE od roku akadem. 2023/2024
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023-2024
REGULAMIN STUDIÓW NA UW
REZYGNACJA Z ZALICZENIA ZAJĘĆ
RODO (klauzula)
STYPENDIUM REKTORA 2023/2024
SYSTEM PUNKTÓW ECTS/ SYSTEM BOLOŃSKI NA UW
SZTUCZNA INTELIGENCJA_WYTYCZNE_Rady ds. kształcenia UW
SZTUCZNA INTELIGENCJA_WYTYCZNE_Rady dydaktycznej WP
ŚLUBOWANIE_2022
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UW
UZNAWANIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH NA UW
WSPARCIE SOCJALNE (stypendia, kredyty, ubezpieczenia; na Wydz. Polonistyki koordynatorem ds. socjalnych jest Pani Jolanta Przygodzka - j.przygocka@uw.edu.pl), zob. również Stypendia 2022-2023.
ZASADY POBIERANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ 
ZASADY UDOSTĘPNIANIA STUDENTOM DO WGLĄDU PRAC PISEMNYCH
Zasady zaliczania zajęć W-F na podstawie wcześniejszych zaliczeń i zwolnień lekarskich

 

ZASADY DYPLOMOWANIA 2023-2024
APD - KROK PO KROKU DLA PROMOTORA I RECENZENTA - INSTRUKCJA SKRÓCONA
PRACA LICENCJACKA. EGZAMIN LICENCJACKI._2023-2024
Procedura_licencjat_2023_wytyczne KJD
PRACA MAGISTERSKA. EGZAMIN MAGISTERSKI._2023-2024
Procedura_magisterium_2023_wytyczne KJD
PRZEWODNIK DLA OPIEKUNÓW I RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH 
Proces dyplomowania WPol 2023_wytyczne KJD
PRZYGOTOWYWANIE PRACY DYPLOMOWEJ POZA SEMINARIUM (wzór podania)
SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ W APD_INSTRUKCJA DLASTUDENTÓW 
STRONA_TYTUŁOWA_PRACA_DYPLOMOWA
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA_od roku akademickiego 2020-2021
WNIOSEK O POWOŁANIE KOMISJI (wzór)

 

Zasady wspólnego pisania  prac dyplomowych przez studentów
http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/
Konto do opłat za dyplomy:
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503 (w tytule prosimy podać swoje imię i nazwisko)
 

 

ARCHIWUM
 
ROK AKADEMICKI 2022-2023
Stypendia 2022
BHP_w_roku_akademickim_2022
BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BON)
HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ 2022-2023_zarządzenie KJD
HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ 2022-2023_egzaminy
IFK i USOS dla początkujących_2022
INFORMATOR_IFK_2022-2023
JAK REJESTROWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA KROK PO KROKU 2022-2023
KALENDARZ AKADEMICKI 2022-2023
OPŁATA ZA USŁUGI EDUKACYJNE od roku akadem. 2022-2023
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022-2023 
REGULAMIN STUDIÓW NA UW
REZYGNACJA Z ZALICZENIA ZAJĘĆ
RODO (klauzula)
STYPENDIA 2022-2023
SYSTEM PUNKTÓW ECTS/ SYSTEM BOLOŃSKI NA UW
ŚLUBOWANIE_2022
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UW
WSPARCIE SOCJALNE (stypendia, kredyty, ubezpieczenia; na Wydz. Polonistyki koordynatorem ds. socjalnych jest Pani Jolanta Przygodzka - j.przygocka@uw.edu.pl), zob. również Stypendia 2022-2023.
ZASADY POBIERANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ 
Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne 2022-23
ZASADY UDOSTĘPNIANIA STUDENTOM DO WGLĄDU PRAC PISEMNYCH
Zasady zaliczania zajęć W-F na podstawie wcześniejszych zaliczeń i zwolnień lekarskich
ZGŁOSZENIE PROGRAMU DO ROZLICZENIA_rok akademicki 2022-2023
 
Informator 2014/15: >> pobierz