Studia

Tok studiów

 

 GDZIE ZNAJDĘ WSPARCIE?

 

rok akademicki 2021-2022

 

Zajęcia w roku akademickim 2021-2022 będą się odbywać w trybie stacjonarnym. Należy zapoznać się z umieszczonymi poniżej zarządzeniami rektora UW oraz dziekana Wydziału Polonistyki.
M.2021.222.Zarz.111
M.2021.223.Zarz.112
DWPL.2021.181.ZKJD.8

 

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BON)
IFK i USOS dla początkujących: https://drive.google.com/file/d/19nxIO3VOLFBBweGnkW42ZI1KZcGgR7w1/view?usp=sharing
INFORMATOR IFK 2021-2022
JAK REJESTROWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA KROK PO KROKU 2021-2022
KALENDARZ AKADEMICKI 2021/2022 
KAMPUS - ZAJĘCIA ZDALNE NA PLATFORMIE - INSTRUKCJA 
LEKTORATY DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA
MEET GOOGLE-PODSTAWY
REGULAMIN STUDIÓW NA UW
REZYGNACJA Z ZALICZENIA ZAJĘĆ
RODO
SYSTEM PUNKTÓW ECTS/ SYSTEM BOLOŃSKI NA UW
SZKOLENIE BHP

szkolenie BHP_pismo_terminy_studenci_2021-2022

szkolenie BHP_zasady realizacji na UW_studenc_2021-2022i

ŚLUBOWANIE
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UW
WSPARCIE SOCJALNE (stypendia, kredyty, ubezpieczenia; na Wydz. Polonistyki koordynatorem ds. socjalnych jest Pani Jolanta Przygodzka - j.przygocka@uw.edu.pl)
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2021-2022
ZASADY POBIERANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ 
ZASADY UDOSTĘPNIANIA STUDENTOM DO WGLĄDU PRAC PISEMNYCH
 

ZASADY DYPLOMOWANIA 2021-2022

APD - KROK PO KROKU DLA PROMOTORA I RECENZENTA - INSTRUKCJA SKRÓCONA
PRACA LICENCJACKA. EGZAMIN LICENCJACKI._2021-2022
PRACA MAGISTERSKA. EGZAMIN MAGISTERSKI._2021-2022
PRZEWODNIK DLA OPIEKUNÓW I RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH 
PRZYGOTOWYWANIE PRACY DYPLOMOWEJ POZA SEMINARIUM (wzór podania)
SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ W APD_INSTRUKCJA DLASTUDENTÓW 
STRONA_TYTUŁOWA_PRACA_DYPLOMOWA
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA_2020-2021
WNIOSEK O POWOŁANIE KOMISJI (wzór)
Zasady wspólnego pisania  prac dyplomowych przez studentów
http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/
Konto do opłat za dyplomy:
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503 (w tytule prosimy podać swoje imię i nazwisko)
 

 

materiały z poprzednich lat

 
Od 29.11 do 12.12 zajęcia w trybie zdalnym!
Zob. Rozporządzenie KJD Wydziału Polonistyki UW
DWPL.2021.194.ZKJD.11 
oraz instrukcje:
KAMPUS - ZAJĘCIA ZDALNE NA PLATFORMIE - INSTRUKCJA 
MEET GOOGLE-PODSTAWY

 

rok akademicki 2020-2021
PRZEWODNIK DLA NOWYCH STUDENTÓW-2020/2021
BHP2020 - SZKOLENIE 
INFORMATOR_IFK_2020-2021 
JAK REJESTROWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA krok po kroku-2020
KALENDARZ AKADEMICKI 2020/2021
MEET GOOGLE-PODSTAWY
NIEZBĘDNIK STUDENCKI DO UCZENIA SIĘ NA ZAJĘCIACH ONLINE NA PLATFORMIE KAMPUS 
ORGANIZACJA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2020-2021
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM - ZARZĄDZENIE REKTORA
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM - ZARADZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM - ZARZĄDZENIE KJD WYDZIAŁU POLONISTYKI
REGULAMIN STUDIÓW NA UW
REZYGNACJA Z ZALICZENIA ZAJĘĆ
SYSTEM PUNKTÓW ECTS/ SYSTEM BOLOŃSKI NA UW
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UW
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2020/2021
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ 
ZASADY UDOSTĘPNIANIA STUDENTOM DO WGLĄDU PRAC PISEMNYCH
ZGŁOSZENIE PROGRAMU DO ROZLICZENIA 2020-2021
  

zasady dyplomowania 2019-2020
harmonogram postępowania - instrukcja wydziałowa 
Praca_licencjacka_i_egzamin licencjacki_IFK_2019-2020
Praca_magisterska_i_egzamin magisterski_IFK_2019-2020 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM - ZARZĄDZENIE REKTORA UW nr 206
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM - KOMUNIKAT KJD WYDZIAŁU POLONISTYKI_18.09_
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM - KOMUNIKAT KJD WP W SPRAWIE FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ ZDALNYCH I NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH
Dzień adaptacyjny 2020-21.doc_1
Dzień otwarty 2020:  https://drive.google.com/file/d/1yrzZRlmTJ9PdJj4ipr-W7Ns1H-z5dB5T/view?usp=sharing
Informator_IFK_2019-2020
Informator_IFK_2018-2019 
Informator_IFK_2017-2018
Informator_IFK_2016-2017
Informator_2015-2016_1
Informator 2014/15: >> pobierz
Informator 2011/12Informator 2012/13,
Informator 2013/14
Instrukcja dla opiekunów lat_2018-2019
KALENDARZ AKADEMICKI 2019/2020
KALENDARZ AKADEMICKI 2018/2019
KALENDARZ AKADEMICKI 2017/2018
KALENDARZ AKADEMICKI 2016/2017
KALENDARZ AKADEMICKI 2015/2016
ORGANIZACJA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W R. AKAD. 2019/2020
REGULAMIN STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (ważny do roku 2018/2019)
ROZLICZENIE PROGRAMU/ETAPU STUDIÓW W R. AKAD. 2019/2020 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WYDZIALE POLONISTYKI
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2019/2020
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2018/2019
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2017/2018
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2016/2017
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2015/2016