Działalność
Okładka publikacji 'Francesco Petrarka,

Włodzimierz Olszaniec

Francesco Petrarka, "Pisma podróżnicze"

dr Krzysztof Rzepkowski (red.)

(Biblioteka Renesansowa, t. II. Recenzje: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2009, s. 48; Juliusz Domański, Meander 62, 2007, s. 354-364.)

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 2009