Działalność
Okładka publikacji 'Męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa'

Męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa

Marek Starowieyski (red.)
przeł.: Jan Kozłowski

(przekład kilku greckich i łacińskich tekstów męczeńskich; ISBN 978-83-277-1653-8)

WAM

Kraków, 2020