Działalność
Okładka publikacji 'Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin'

Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin

Jan Kwapisz (red.)
Włodzimierz Olszaniec (red.)

IFK UW - Sub Lupa

Warszawa, 2012