Działalność
Okładka publikacji 'Andreas Dudithius, Epistulae, pars II (1568–1573)'

Mikołaj Szymański
Małgorzata Borowska
Lech Szczucki i in.

Andreas Dudithius, Epistulae, pars II (1568–1573)

(wydanie krytyczne)

Akadémiai Kiadó

Budapest, 1995