Działalność
Okładka publikacji 'Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka'

Juliusz Domański

Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka

(Renesans i Reformacja. Studia z historii filozofii i idei, t. 17)

IFiS PAN

Warszawa, 1997