Działalność
Okładka publikacji 'Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu'

Juliusz Domański

Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu

Instytut Tomistyczny i IFK UW

Warszawa, 2017