Działalność
Okładka publikacji 'Odrodzenie i Reformacja w Polsce 53'

Odrodzenie i Reformacja w Polsce 53

Włodzimierz Olszaniec (red.)
Piotr Salwa (red.)

(Numer specjalny czasopisma zawierający materiały z konferencji "Przekłady na łacinę i języki wernakularne w dobie Renesansu")

Semper

Warszawa, 2009