Działalność
Okładka publikacji 'W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich'

Barbara Milewska-Waźbińska

W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich

Wydział Polonistyki, Instytut Filologii Klasycznej

Warszawa, 1998