Działalność
Okładka publikacji 'Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych'

Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych

Włodzimierz Olszaniec (red.)
dr Krzysztof Rzepkowski (red.)

(Biblioteka Renesansowa, t. I. Recenzja: T. Fijałkowski, Tygodnik Powszechny 38, 2008, s. 30; M. Antczak, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, s. 339-350)

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 2008