Działalność
Okładka publikacji 'Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, przedmową poprzedził L. Kołakowski'

Juliusz Domański

Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, przedmową poprzedził L. Kołakowski

(Biblioteka Klasyków Filozofii)

PWN

Warszawa, 1965