Działalność
Okładka publikacji 'Początki humanizmu'

Juliusz Domański

Początki humanizmu

(Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce pod red. Z. Kuksewicza, t. IX)

Ossolineum

Wrocław, 1982