Instytut

mgr Monika Mikuła

Informacje kontaktowe

Status

 • kierownik studiów na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (od 2020)
 • zastępca dyrektora IFK ds. studenckich (2014-2019)
 • asystent w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego
 • członkini Koła Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
 • członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej (do 2020 roku)
 • członkini Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki

Biogram

KOMPETENCJE KIEROWNIKA STUDIÓW

 • zatwierdzanie i ogłaszanie sylabusów przedmiotów
 • ustalanie i ogłaszanie obsady oraz rozkładu zajęć
 • określanie zasad zapisów na zajęcia
 • uznawanie efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów, stażu, praktyki poza Uniwersytetem lub w wyniku uczestnictwa w pracach badawczych
 • wydawanie zgody na na odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów oraz określanie jej szczegółowych zasad
 • zaliczanie praktyk zawodowych
 • określanie równoważności przedmiotów i etapów studiów przez uznanie określonego przedmiotu lub etapu studiów za ekwiwalentny z odpowiednio przedmiotem lub etapem studiów, do którego realizacji student jest zobowiązany zgodnie z programem i planem studiów
 • zaliczanie etapów studiów
 • przyznawanie warunkowych wpisów na kolejny etap studiów
 • kierowanie na powtarzanie etapu studiów
 • ustalanie różnic programowych w indywidualnych sprawach
 • wznawianie studiów
 • ustalanie harmonogramu egzaminów w sesji egzaminacyjnej w porozumieniu z właściwym organem samorządu studnetów
 • weryfikowanie na wniosek studenta poprawności danych w informatycznym systemie obsługi studentów 

WYKSZTAŁCENIE

 • 1990 rok ukończone studia w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem). 
 • 2000 rok ukończone Podyplomowe Studia Helleńskie w Ośrodku Badań nad Kulturą Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW (z oceną celującą).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 1990-1992 nauczycielka języka łacińskiego w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. 
 • 1989-2005 wykładowca języka greckiego oraz języka łacińskiego w Warszawskim Seminarium Teologicznym. 
 • 1993-2014 lektor w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim.
 • od 2015 wykładowca w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim.
 • od 2019 asystent w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim.

DOŚWIADCZENIE BADAWCZE

 • 2006-2008 –  współpraca z Zespołem Filhelleńskim Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej UW w ramach grantu "Filhellenizm w Polsce."
 • 2017 - współpraca z Zespołem Filhelleńskim i Pracownią Romantyczną Wydziału Artes Liberales UW realizującymi projekt badawczy "Odnaleziony reptularz Juliusza Słowackiego o podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku"

STYPENDIA

 • 1999 rok – sześciotygodniowe stypendium w International Summer School for Greek Language, history and culture Uniwersytetu Ateńskiego (21 czerwca-29 lipca) 
 • 2000 rok – miesięczne stypendium (30 lipca-27 sierpnia) w International Summer School for Greek Language, history and culture, Institute for Balkan Studies
 • 2009 rok – miesięczne stypendium w International Writers and Translators’ Center of Rhodos (1-31 sierpnia)

KONFERENCJE

 • "Obraz Wielkiej Matki w trzech szkicach Wolnych Oblężonych Dionizjosa Solomosa" (konferencja międzynarodowa "Antyk i tradycja antyczna", Warszawa 7-11.11.2007)
 • "Zakintos Solomosa" (konferencja międzynarodowa "Antyk i tradycja antyczna", Warszawa 7-11.11.2007)
 • "Dwa na słońcach swych podobnych - bogi. Paralele romantyczne w twórczości i życiu Dionizjosa Solomosa i Juliusza Słowackiego" (konferencja międzynarodowa "Modern Greek Queries", Poznań 16-18.04.2015)
 • współorganizacja konferencji naukowej Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych (Warszawa, 27.11.2015)
 • współorganizacja konferencji naukowej Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Warsztaty metodyczne (Warszawa, 18.11.2016)
 • organizacja warsztatów dydaktycznych Minutum sed perfectum w ramach corocznych spotkań konferencyjnych Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych (Warszawa, 17.11.2017)
 • organizacja konferencji naukowo-dydaktycznej Per antiquitatem ad humanitatem w ramach corocznych spotkań konferencyjnych Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych (Warszawa, 09.11.2018)
 • The Encounter of Two Poets on a Sailing to Zakynthos. The Depiction of Dionysios Solomos in Juliusz Słowacki's Journey to the Holy Land from Naples (Romantic Parallels and Inspirations)”, Maria Kalinowska, Monika Mikuła; the Panionian Congress, 18-21.10. 2023, Zakynthos 

   

   

Zainteresowania naukowe

 • Jak ze starej greki powstała nowa?
 • Romantyzm grecki - twórczość D. Solomosa

Prowadzone zajęcia

Książki

Monika Mikuła, Magdalena PopiołekἝλληνές ἐσμεν πάντες. Podręcznik do nauki języka starogreckiego., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017
Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego IFK UW, 27 listopada 2015 , Monika Mikuła (red.), Magdalena Popiołek (red.), Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016
Przekład zbiorowy pod redakcją Małgorzaty BorowskiejEurypides. Tragedie, tom V (Fragmenty), przeł.: Jan Kwapisz, Monika Mikuła, Katarzyna Pietruczuk, Małgorzata Borowska, Łukasz Dawid, Kaja Dybowska, Paweł Majewski, Barbara Malinowska, Tomasz Senduła, Adriana Trzpil, Łucja Zięba, ISKŚiO UWr, Wrocław 2015 (Biblioteka Antyczna tom 47)
Monika MikułaHellenisti ginoskeis? Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013
Monika MikułaFilhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, M. Borowska (red.), M. Kalinowska (red.), K. Tomaszuk (red.), WUW, Warszawa 2012 („Moje życie jest tylko fragmentem. Wyimek z życia Dionizjosa Solomosa. Rok 1836 – rok spotkania z Juliuszem Słowackim” Monika Mikuła, s. 145-153)
M. Kalinowska, L. Droulia, J. Axer, P. Marciniak, Monika Mikuła, E. Wesołowska, M. Kuziak, L. Nawarecka, U. Cierniak, P. Chomik, M. P. Kruk, J. Raszewski, M. Junkiert, M. Bajko, P. KordosFilhellenizm w Polsce. Rekonesans, M. Kalinowska, M. Borowska, J. Ławski, K. Tomaszuk (red.), WUW, Warszawa 2007 ("Grecki i polski Korsarz. Lambro Juliusza Słowackiego i Lambros Dionizjosa Solomosa" M. Mikuła, s. 227-254)
Arcydzieła Literatury Nowogreckiej, t III, Małgorzata Borowska (red.), przeł.: Małgorzata Borowska, Paweł Krupka, Monika Mikuła, DiG, OBTA, Warszawa 2004 ("Kobieta z Zakintos" tłum. M. Mikuła, s. 160-194)
Arcydzieła Literatury Nowogreckiej, t. I, Małgorzata Borowska (red.), przeł.: Paweł Majewski, Monika Mikuła, Karol Pacan, DiG, OBTA, Warszawa 2004 ("Piękna pastereczka" tłum. M. Mikuła, s. 80-102)

Artykuły i inne publikacje

 • Monika MikułaNa marginesie III pieśni „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu”. Dionizjos Solomos w świetle swojej korespondencji, wspomnień przyjaciół i poematu Juliusza Słowackiego , [W:] Marii Kalinowskiej, Elżbiety Kiślak i Zbigniewa PrzychodniakRaptularz wschodni Juliusza Słowackiego, Edycja – studia – komentarze, tom III, Studia i interpretacje , DiGWarszawa 2019, s. 197–211