Działalność
Okładka publikacji 'Girolamo Savonarola, Medytacje więzienne'

Włodzimierz Olszaniec
Luigi Lazzerini

Girolamo Savonarola, Medytacje więzienne

(Biblioteka Europejska)

Wydawnictwo Marek Derewiecki

Kęty, 2010