Działalność

Konferencje

 

 
Ogólnopolska konferencja naukowa W kręgu Horacego

22 września 2023

organizator:

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu przy współudziale IFK, dr hab. Jan Kwapisz, prof. UW

program:

>> zobacz

 
Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Konferencja naukowo-dydaktyczna Per antiquitatem ad humanitatem

9 listopada 2018

organizator:

mgr Monika Mikuła, mgr Inga Grześczak, mgr Dorota Sutkowska, Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego IFK

program:

konferencja - plakat

 
Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Warsztaty dydaktyczne Minutum sed perfectum

17 listopada 2017

organizator:

mgr Monika Mikuła, mgr Inga Grześczak, Zakład Dydaktyki i Matodyki Języka Łacińskiego IFK

program:

program warsztatów

 
Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Warsztaty metodyczne

18 listopada 2016

organizator:

mgr Monika Mikuła, mgr Inga Grześczak, Zakład Dydaktyki i Matodyki Języka Łacińskiego IFK

program:

warsztaty_metodyczne.url

 
Hellenistic Poetry before Callimachus

14-15 czerwca 2016 Liverpool

organizator:

dr hab. Jan Kwapisz, prof. UW, dr Marco Perale (University of Liverpool), dr Guendalina Taietti (University of Liverpool)

program:

programme

 
Heredes et scrutatores

19-20 maja 2016

organizator:

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

program:

Program_konferencji_Heredes_1_1

tomy pokonferencyjne:

część pierwsza: >> zobacz

część druga: >> zobacz

Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych

27 listopada 2015

organizator:

mgr Monika Mikuła, mgr Inga Grześczak, mgr Dorota Sutkowska, dr Magdalena Popiołek, mgr Maria Poszepczyńska, Instytut Filologii Klasycznej UW

program:

Sesja_dydaktyczna_IFk_folder

De nuptiis (iteratis) Philologiae et Libri manuscripti

15 czerwca 2015

organizator:

dr Paulina Pludra-Żuk, dr Agnieszka Paulina Lew, prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec, Instytut Filologii Klasycznej UW

Instytut Historii Nauki PAN

program:

Program_Nuptiis

tom pokonferencyjny:

>> zobacz

 
Retoryka klasyczna i retoryka współczesna: pola i perspektywy badań

12-13 czerwca 2015

organizator:

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski

program:

Retoryka_program

tom pokonferencyjny:

>> zobacz

Fragments, Holes, and Wholes: Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice

12-14 czerwca 2014

organizator:

dr hab. Jan Kwapisz, prof. UW

program:

>> pobierz

tom pokonferencyjny:

>> zobacz

Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej

28-29 października 2013

organizator:

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski

program:

>> pobierz

tom pokonferencyjny:

>> zobacz

Boccaccio e la nuova ars narrandi

10-11 października 2013

organizator:

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. dr hab. Piotr Salwa

program:

>> pobierz

tom pokonfencyjny:

>> zobacz

Flavian Epic and the World of Ideas

24-25 maja 2012

organizator:

Mariusz Zagórski

program:

>> pobierz

ΜΟΥΣΑ ΠΑΙΖΕΙ. Greek and Latin Technopaegnia, Riddles, Acrostichs, Poetic Puns, Metrical Curiosities, etc.

5-7 maja 2011

organizator:

dr hab. Jan Kwapisz, prof. UW

program:

>> pobierz

tom pokonferencyjny:

>> zobacz

Volgarizzamenti e traduzioni nell'età del Rinascimento

7-8 maja 2009

organizator:

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

program:

>> pobierz

tom pokonferencyjny:

>> zobacz

Carminis personae. Postać literacka w poezji rzymskiej

17-18 czerwca 2009

organizator:

dr Mariusz Zagórski

program:

>> pobierz

tom pokonferencyjny:

>> zobacz

Aemulatio & imitatio. Powrót pisarzy starożytnych w epoce renesansu

25-26 kwietnia 2008

organizator:

dr hab. Krzysztof Rzepkowski

program:

>> pobierz

tom pokonferencyjny:

>> zobacz