Instytut

Struktura

Dyrekcja

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr hab. Jan Kwapisz, prof. UW

Kierownik studiów na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

mgr Monika Mikuła

kompetencje kierownika studiów: zobacz mgr Monika Mikuła

 

Zakład Literatur i Języków Klasycznych

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Mikołaj Szymański

Profesorowie

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek

Profesorowie uczelni

dr hab. Jan Kwapisz, prof. UW

dr hab. Jan Kozłowski, prof. UW

Adiunkci

dr Konrad Kokoszkiewicz, dr Maciej Staniszewski, dr Katarzyna Pietruczuk, dr Adam Włodarczyk

 

Zakład Studiów nad Renesansem

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

Profesorowie

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski

Adiunkci

dr hab. Bartłomiej Czarski, dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

Starsi asystenci

mgr Inga Grześczakmgr Dorota Sutkowska

Asystenci

dr Katarzyna Jasińska-Zdun

 

Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego

Kierownik Zakładu

dr Magdalena Zawadzka

Adiunkci

dr Magdalena Popiołek

Asystenci

mgr Beata Gładowska, mgr Monika Mikułamgr Maria Poszepczyńska, mgr Agnieszka Stachowicz-Garstka, mgr Iwona Żółtowska, mgr Jan Laskowski

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, prof. dr hab. Juliusz Domański, ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, dr Barbara Brzuska, mgr Barbara Wierzbicka

 

Doktoranci

mgr Helena Teleżyńska, mgr Piotr Osiński, mgr Sebastian Baranowski

 

In memoriam

dr Jerzy Mańkowski, prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski