2020-10-26

Wspólna lektura "Alexandrosa" z KNMK

Koło Naukowe Młodych Klasyków UW serdecznie zaprasza na wspólną lekturę podręcznika "Alexandros. To Hellenikon Paidion", którego autorem jest Mario Díaz Ávila. Starożytnej greki bez pomocy słowników i tabelek będziemy uczyć się zdalnie w każdy poniedziałek o 19:00. Zaczynamy już 26.10! Chętni do udziału w spotkaniach proszeni są o kontakt mailowy na adres koordynatora spotkań (s.baranowski2@student.uw.edu.pl) lub poprzez wiadomość na stronę KNMK na Facebooku: https://www.facebook.com/kolonaukowemlodychklasykow.


Więcej
2020-10-05

Obowiązkowa rejestracja na zajęcia w IFK!

Przypominamy!

Każdy student ma obowiązek zapisu na wszystkie przedmioty wymagane programem studiów na danym roku /na danym etapie/ do wybranej przez siebie grupy. Niedokonanie rejestracji odbiera możliwość uczęszczania na zajęcia oraz ich zaliczania. Jeśli się Państwo nie zapiszą przed 15.10, nie będziecie mogli uczestniczyć w pierwszych zajęciach. 

Uprzedzamy, że niezrealizowanie wymagań etapowych będzie równoznaczne z niezaliczeniem całego roku studiów.

W dniach 15.09.2020 (9:00)-31.10.2020 (23:59) będzie otwarta rejestracja na zajęcia obowiązkowe i fakultatywne w IFK dla naszych studentów. Na wszystkie zajęcia zapisujęcie się Państwo samodzielnie i zapisy są dla wszystkich obowiązkowe. Na zajęcia obowiązkowe zapisujecie się Państwo zgodnie z właściwym Wam programem studiów (zakładka >>Dla studentów>>Studia licencjackie/Studia magisterskie). Prosimy również pamiętać o właściwym podpinaniu przedmiotów, na które się Państwo zapisali! Wszelkie pytania odnośnie rejestracji prosimy kierować na adres ifk@uw.edu.pl

Jak rejestrować się na zajęcia krok po kroku-2020

Tok studiów


Więcej
2020-09-19

Organizacja zajęć w sem. zimowym 2020/21 - początek zajęć 15 października! (aktualizacja z 12.10)

Szanowni Państwo,

przypominam, że zajęcia rozpoczynają się 15 października. Na wszystkie zajęcia prowadzone synchronicznie należy się zgłaszać w dniach i godzinach określonych w planie studiów. Do 13 października nauczyciele prześlą Państwu przez USOS-mail linki z dostępem do zajęć. Na zajęcia proszę się zgłaszać punktualnie lub nieco wcześniej.

Adres mailowy prowadzącego zajęcia znajdą Państwo na jego koncie w USOS oraz na stronie IFK, wchodząc na zakładkę Instytut > Pracownicy A-Z albo wpisując nazwisko w wyszukiwarce. 

Dołączam instrukcje korzystania z Platformy Meet Google, Google Classroom oraz link do informacji o platformie Kampus: https://zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl

MEET GOOGLE-PODSTAWY

G-CLASSROOM

 
Zgodnie z zarządzeniem Rektora UW nr 206 oraz komunikatem KJD Polonistyki  z dnia 18.09. zajęcia w semestrze zimowym w IFK na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (studia I i II stopnia) będą się odbywać w trybie zdalnym. KJD dopuszcza możliwość stopniowego przechodzenia na formę stacjonarną po 15 listopada, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju.
 
KJD Wydziału Polonistyki dopuścił do wykorzystania na Wydziale Polonistyki następujących narzędzi informatycznych. Są to: 
a)  narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, w tym Big Blue Button do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej; 

b)  narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym Google Meet do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej; 

c)  platformę Zoom. 

Ćwiczenia, konwersatoria, seminaria będą się odbywać w trybie synchronicznym, czyli zgodnie z siatką zajęć (z elementami trybu asynchronicznego, jeśli zostanie to uwzględnione w sylabusie).
Wykłady będą się odbywać w trybie synchronicznym lub asynchronicznym w zależności od decyzji prowadzącego ujętej w sylabusie.
Do dnia 10 października 2020 r. prowadzący zajęcia zobowiązani są do umieszczenia w sylabusach przedmiotów informacji o: 
a) wybranym narzędziu informatycznym, które zostanie wykorzystane do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym; 
b) formie prowadzenia wykładów (jeśli dotyczy);
c) elementach kształcenia asynchronicznego w zajęciach zdefiniowanych jako synchroniczne (jeśli dotyczy). 
 
Informacje te zostaną umieszczone w sylabusach i będą widoczne w części dotyczącej danej grupy zajęciowej. Po wejściu z Katalogu na wybrane zajęcia trzeba kliknąć na poziome: Zajęcia w cyklu ‘Rok akademicki 2020/2021’ w hasło 'więcej informacji'. Następnie na poziome: 'Grupy zajęciowe' kliknąć  w hasło 'Szczegóły' przy nazwisku prowadzącego.
 
 
Proszę o dokładne zapoznanie się z zarządzeniem Rektora UW oraz komunikatami KJD Wydziału Polonistyki, a także innymi umieszczonymi poniżej plikami.
 
 
Monika Mikuła
kierownik studiów na kierunku
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie


Więcej
2020-08-13

Dyżury pracowników w semestrze zimowym 2020/2021

DYŻURY pracowników 2020-2021_13

Stacjonarny dyżur Dyrekcji Instytutu odbywa się w pok. 109 w IFK w czwartki, godz. 12-13. Uwaga, spotkanie jest możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie mailowym (jakielaszek@uw.edu.pl lub jan.kwapisz@uw.edu.pl) i ustaleniu, że sprawy nie da się załatwić zdalnie (np. Google Meet).

Stacjonarny dyżur kierownika studiów odbywa się na tych samych zasadach we wtorki, godz. 13-14 (tyko po kontakcie mailowym: m.mikula@uw.edu.pl).


Więcej
2020-10-23

Harmonogram szkoleń i spotkań informacyjnych Welcome Point

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram działań Welcome Point na rzecz międzynarodowych studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego na najbliższe dni:

1)      Spotkania informacyjne dotyczące legalizacji pobytu – 9 i 10 listopada, godz. 13:30

Spotkania poprowadzi Stowarzyszenie Interwencji Prawnej specjalizujące się w zagadnieniu legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce. Podczas warsztatów będą poruszane podstawowe tematy związane z legalizacją, m.in:


Więcej
2020-10-08

Otwarte konkursy IDUB

Informujemy o otwartych konkursach w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW. Obecnie można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access.

Minigranty

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społec


Więcej
2020-10-05

List dyrekcji do studentów, doktorantów i pracowników Instytutu Filologii Klasycznej UW

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Drodzy Doktoranci,

Drodzy Studenci,

jak u Sienkiewicza, rozmaite znaki zwiastują, że rok 2020 to dziwny rok, a w tym dziwnym roku stoimy u progu dziwnego roku akademickiego. Zwykłe uczucie radości wynikającej z wejścia w mury uczelni tym razem pomieszane jest z niepewnością co do tego, jakie trudności przyniesie nadchodzący semestr nie tylko w sferze zagrożeń zdrowotnych, ale też w nadzwyczajnych warunkach zdalnej edukacji. Akurat dla filologów klasycznych, przedstawicieli dyscypliny,


Więcej
2020-10-05

Praca sekretariatu i biblioteki IFK w semestrze zimowym

Obecne godziny pracy sekretariatu (toku studiów) oraz biblioteki IFK:

Sekretariat

poniedziałek - czwartek 9.30-14.30 (w sprawach studenckich 10.00-13.00)

piątki - praca zdalna

Biblioteka (od 19 października)

Ze względów epidemicznych czytelnia pozostaje zamknięta do odwołania, wypożyczalnia jest otwarta od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach:

<


Więcej
2020-10-05

International Students' Guide - przewodnik uniwersytecki dla studentów I roku

Szanowni Państwo,

Welcome Point wraz z graficzką Martą Zabłocką przygotował uaktualnioną wersję przewodnika dla pierwszorocznych studentów zagranicznych Uniwersytetu Warszawskiego – International Students' Guide. Przewodnik został przygotowany w angielskiej wersji językowej. Zawiera podstawowe informacje i wskazówki, które mamy nadzieję, ułatwią Naszym studentom pierwsze kroki w Warszawie i na Uniwersytecie.

Przewodnik znajdą Państwo pod linkiem


Więcej
archiwum aktualności »

 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej