2020-09-08

Rejestracja na zajęcia w IFK

Szanowni Państwo,

w dniach 15.09.2020 (9:00)-31.10.2020 (23:59) będzie otwarta rejestracja na zajęcia obowiązkowe i fakultatywne w IFK dla naszych studentów. Na wszystkie zajęcia zapisujęcie się Państwo samodzielnie i zapisy są dla wszystkich obowiązkowe. Na zajęcia obowiązkowe zapisujecie się Państwo zgodnie z właściwym Wam programem studiów (zakładka >>Dla studentów>>Studia licencjackie/Studia magisterskie). Prosimy również pamiętać o właściwym podpinaniu przedmiotów, na które się Państwo zapisali! Wszelkie pytania odnośnie rejestracji prosimy kierować na adres ifk@uw.edu.pl

Tok studiów


Więcej
2020-08-13

Dyżury pracowników we wrześniu i w semestrze zimowym 2020/2021

DYŻURY pracowników 2020-2021_2

Stacjonarny dyżur Dyrekcji Instytutu odbywa się w pok. 109 w IFK w czwartki, godz. 12-13. Uwaga, spotkanie jest możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie mailowym (jakielaszek@uw.edu.pl lub jan.kwapisz@uw.edu.pl) i ustaleniu, że sprawy nie da się załatwić zdalnie (np. Google Meet).

Stacjonarny dyżur kierownika studiów odbywa się na tych samych zasadach we wtorki, godz. 13-14 (tyko po kontakcie mailowym: m.mikula@uw.edu.pl).


Więcej
2020-06-05

Składanie pracy dyplomowej i zdalny egzamin dyplomowy, pliki do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 120 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf).
ZARZĄDZENIE NR 119 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5451/M.2020.254.Zarz.119.pdf).
  
Strona tytułowa pracy dyplomowej w wersji edytowalnej oraz instrukcje do
Zarządzenie nr 120 rektora UW z 5 czerwca 2020 roku określające składanie prac dyplomowych w APD:


Więcej
2020-09-18

Zapisy na zajęcia WF

Szanowni Państwo,

na prośbę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW przekazujemy informację dotyczącą zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w semestrze zimowym 2020/2021, która może być przydatna również dla studentów pierwszego roku.

Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 24 września o godz. 21.00. Oferta zajęć oraz harmonogram rejestracji znajduje się na stronie SWFiS UW: http://wfisport.uw.edu.pl/24-wrzesnia-rejestracja-na-wf/.


Więcej
2020-09-16

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje kolejne warsztaty online dla zagranicznych studentów i studentek z Orientacji Kulturowej na UW.

Spotkania, które odbędą się 28-29 września dedykowane są studentom pierwszego roku studiów licencjackich, studentom pierwszych trzech lat studiów jednolitych magisterskich oraz doktorantom, natomiast 1-2 października zapraszamy studentów 2 i 3 roku studiów licencjackich, studentów studiów magisterskich drugiego stopnia oraz studentów 4 i 5 roku studiów jednolitych magisterskich.

Wa


Więcej
2020-09-15

Obowiązkowe Szkolenie BHP

Uprzejmie informujemy, że przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej" jest obowiązkowy dla osób rozpoczynających naukę na
pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich.

Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik
kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony interne
Więcej
2020-09-11

Dyżur dyrekcji w IFK

Stacjonarny dyżur dyrekcji instytutu odbywa się w pok. 109 w IFK w czwartki, godz. 12-13. Uwaga, spotkanie jest możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie mailowym (jakielaszek@uw.edu.pl lub jan.kwapisz@uw.edu.pl) i ustaleniu, że sprawy nie da się załatwić zdalnie (np. Google Meet).

Stacjonarny dyżur kierownika studiów odbywa się na tych samych zasadach we wtorki, godz. 13-14 (tyko po kontakcie mailowym: m.mikula@uw.edu.pl).


Więcej
2020-09-10

Nowa dyrekcja IFK

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Zawiadamiamy, że Dziekan naszego Wydziału w zgodzie ze wskazaniem indykacji powołał dyrekcję IFK na nową kadencję w następującym składzie: dyrektor - Jarosław Jakielaszek, zastępca dyrektora - Jan Kwapisz. Kadencja kierownika studiów trwa do końca września. Bardzo dziękujemy za wyborczą mobilizację i wyrażone w głosowaniu zaufanie. Postaramy się go nie zawieść.

Pozostajemy z szacunkiem

Jarosław Jakielaszek

Jan Kwapisz


Więcej
archiwum aktualności »

 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej