Działalność
Okładka publikacji 'Boccaccio e la nuova ars narrandi. Atti del Convegno internazionale di studi'

Boccaccio e la nuova ars narrandi. Atti del Convegno internazionale di studi

Włodzimierz Olszaniec (red.)
Piotr Salwa (red.)

(Recenzje: Renaissance Quarterly 70,1 (2017), 373-375; Letteratura Italiana Antica 18 (2017), 467-469; Esperienze letterarie 41, 3 (2016), 137-139; Albertiana XXI, 2 (2018), 304-311.)

Instytut Filologii Klasycznej UW - Sub Lupa

Warszawa, 2015