Studia

Studia magisterskie

Program studiów 

 
 
UCHWAŁA SENATU Z 08.05. 2019 r. zawierająca pełny PROGRAM STUDIÓW 
KOREKTA PROGRAMU_28.07.21 (GHJG - kryteria oceniania: OB, EP)
M.2019.128.U.414 zal033.fklas.2st-2_1_PROGRAM PO KOREKCIE
 
LEKTORATY DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA
SZKOLENIE BHP

szkolenie BHP_pismo_terminy_studenci_2021-2022

szkolenie BHP_zasady realizacji na UW_studenc_2021-2022

 
UWAGA: Osoby rozpoczynające naukę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia muszą zaliczyć przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej" jest obowiązkowy. Punktacji z BHP nie wlicza się do 60 ECTS I etapu studiów.
UWAGA: Od roku akademickiego 2017/2018 w programie studiów przewidziana jest tylko specjalność filologia klasyczna, na której studenci mają do wyboru dwie specjalizacje: klasyczną i neolatynistyczną. Wybór specjalizacji należy zgłosić Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów!

 

Opiekunowie w roku akad. 2022/2023 oraz 2023/2024

 

rok I i II

mgr Dorota Sutkowska, e-mail: d.sutkowska@uw.edu.pl

 

Program z poprzednich lat

Program_studiów_II_stopnia_2017-2018_1 (Uzupełnienie informacji o programie zob. koniec strony)

Program_studiów_II_stopnia_2016-17

Program_studiów_II_stop._2015-16,_uzupełniony 

pobierz aktualny program (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2014/15)

pobierz aktualny program (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/13 lub później)

Uzupełnienie informacji o programie obowiązującym studentów od roku akademickiego 2017/2018

  • Efekty kształcenia realizowane są w trybie rocznym.
  • Liczba punktów ECTS z przedmiotów wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów wynosi 31 pkt. ECTS. Punkty te uzyskiwane są w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, których całościowa łączna wartość 120 pkt. ECTS.
  • Liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk podstawowych wynosi 109.
  • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi „moduł klasyczny” 87, „moduł neolatynistyczny”.
  • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych wynosi 109.
  • Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać z obszaru nauk społecznych wynosi 5.
  • Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku wynosi 6.