Instytut

mgr Inga Grześczak

Informacje kontaktowe

Status

  • starszy asystent w Zakładzie Studiów nad Renesansem

Biogram

meet.google.com/oid-fsnf-gtk

Starszy (cóż poradzić, lata lecą) asystent w Zakładzie Studiów nad Renesansem IFK UW, latynistka.  Prowadzi  zajęcia z praktycznej nauki języka łacińskiego w IFK, lektoraty z łaciny na muzykologii i filozofii (a od czasu do czasu także na innych kierunkach) oraz zajęcia fakultatywne z redakcji tekstu i gramatyki opisowej języka polskiego. Autorka zbiorów esejów o antyku (Ścieżki śródziemnomorskie, Alfabet antyczny), podręcznika do nauki łaciny (Fons et origo. Łacina dla średniozaawansowanych), współtłumaczka (razem z Agnieszką Szopińską i Piotrem Bańkowskim) O słynnych kobietach Giovanniego Boccaccia, redaktorka wielu tytułów wydawniczych dotyczących antyku lub jego recepcji (od prac naukowych poczynając, na powieściach kryminalnych kończąc), organizatorka cyklu wykładów dla młodzieży w ramach Laboratorium IFK, współorganizatorka konferencji i warsztatów dydaktycznych Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Pomysłodawczyni i koordynatorka cyklów wykładów/pogadanek dla uczniów liceów Ambulatorium Instytutu Filologii Klasycznej.

Zainteresowania naukowe

  • Zainteresowania naukowe niesprecyzowane, zainteresownia nienaukowe zmienne. Czyta nałogowo od szóstego roku życia. Ulubiony bohater literacki – ex aequo Hans Castorp i Karlsson z Dachu. Ulubiony sposób spędzania czasu – tłuc się rozklekotanym autokarem przez pół Europy, żeby zobaczyć np. zamki katarów.

Prowadzone zajęcia

Książki

Inga GrześczakŁuk i kołczan. Łacińskie epigramaty miłosne (XV-XVII wiek), Włodzimierz Olszaniec (red.), Dorota Sutkowska (red.), Wydawnictwa UW, Warszawa 2021 (Minuscula Humaniora tom. 3)
Poggio Bracciolini, Opowieści ucieszne, Włodzimierz Olszaniec (red.), Mikołaj Olszewski (red.), przeł.: Inga Grześczak, Wydawnictwa UW - Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2019 (przedmowa: Marta Wojtkowska-Maksymik)
Zygmunt KubiakPrzybliżenia. Studia nad twórczością Klemensa Janickiego (Janicjusza) i Jana Kochanowskiego. U początków poezji polskiej., Inga Grześczak (red.), Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2015
Wszystkie drogi prowadzą do łaciny, Inga Grześczak (red.), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015
Inga Grześczak, Piotr Bańkowski, Agnieszka SzopińskaGiovanni Boccaccio, "O słynnych kobietach", Włodzimierz Olszaniec (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (Biblioteka Renesansowa, t. III. Recenzja: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2013)
Inga GrześczakAlfabet antyczny, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013