Działalność

Prace magisterskie

Spis prac magisterskich przygotowanych w Instytucie Filologii Klasycznej od roku 2007

 

2023

1. Aleksandra ŚWIDURSKA

Paraphrasis recentior Aleksandry Likofrona. Wstęp, przekład i komentarz

promotor: dr hab. Jan Kwapisz

 

2. Jan KACAŁA

Περιήγησις τῆς οἰκουμένης Dionizjosa z Aleksandrii – przekład i komentarz

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański

 

3. Justyna CHOJECKA

Kiedy kobieta zabija kobietę - zabójstwo Kasandry w świetle przekazów antycznych

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

4. Martyna GIL

Perspektywa mieszczanina - ośrodki miejskie w poemacie "Roxolania" Sebastiana Fabiana Klonowica.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

5. Kamil KAJMA

Ogiera Ghiselina de Busbecqa przemowa, by zbrojnie stawić opór Turkowi. Przekład wraz ze wstępem i objaśnieniami.

promotor: dr hab. Bartłomiej Czarski

 

6.  Julia KWIATKOWSKA

Strategie adaptowania mitu o Herkulesie w filmach i literaturze młodzieżowej na przykładzie filmu animowanego "Herkules"  w reżyserii Rona Clementsa i Johna Muskera oraz serii książek Ricka Riordana "Percy Jackson i bogowie Olimpijscy"- studium porównawcze.

promotor: dr Katarzyna Pietruczuk

 

2022

1. Waleria JURKOWSKA

Między krzyżem a chrystogramem. Symbole chrześcijańskie w carmina cancellata Publiliusza Optacjana Porfiriusza

promotor: dr hab. Jan Kwapisz

 

2. Sebastian BARANOWSKI

Musicorum libri quattuor (1512) Vaclava Philomathesa - komentarz do pierwszej księgi

promotor: dr hab. Agnieszka Leszczyńska, prof. UW

 

3. Maria WASZKIEWICZ

Rola kobiet w rozwoju akcji komedii od starożytności do epoki baroku na przykładzie "Żołnierza samochwała" Plauta i "La dama boba" Lope de Vegi

promotor: prof. dr hab. Cyprian Mielczarski

 

2021

1. Piotr OROWIECKI

Westalki a rola kobiet w Rzymie. Wybrane zagadnienia

promotor: dr hab. Jan Kwapisz

 

2. Mateusz KWIATKOWSKI

Eliusz Festus Aftoniusz "O asynartetach" (O wszystkich metrach księga IV). Wstęp, przekład i komentarz

promotor: dr hab. Jan Kwapisz

 

3. Janusz CUKRAS

List Rogera Bacona do Wilhelma z Paryża: przekład z komentarzem

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański

 

4. Helena TELEŻYŃSKA

Anyte z Tegei: przekład i opracowanie wybranych epigramów

promotor: dr hab. Jan Kwapisz

 

2020

1. Witold TOKARSKI

The Alpha and the Eta in 6th Century BCE Doric, Ionic and Attic Greek – an OT Analysis

promotor: prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

2. Iwona ANTONIAK

Koncepcja ascezy u Ewagriusza z Pontu

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

3. Samuel TCHOREK-BENTALL

Kratos: Power and Strenght in Homer and Hobbes

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański

 

2019

1. Urszula ZACHARA-ZWIĄZEK

Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy

promotor: dr hab. Michał Rzepiela

 

2. Jerzy LASKOWSKI

Epigramy Palladasa z Aleksandrii: wybrane zagadnienia

promotor: dr Jan Kwapisz

 

3. Krzysztof JANOWSKI

Eunapiusz, "Vitae sophistarum" 1.1.1-10, 6.5.1-6.11.12. Wstęp, tłumaczenie i komentarz

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

2018

1. Paweł BANAŚ

Aulus Gellius Noctes Atticae Liber II Przekład i komentarz

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

2. Dorota FILIPCZUK

Od lęku do kultu. Potworne wierzenia starożytnych: duchy, wampiry i wilkołaki w źródłach antycznych

promotor: dr Magdalena Zawadzka

 

3. Marcin JANUS

"Hieroglify" Horapollona: wstęp, wydanie krytyczne, przekład i komentarz

promotor: dr Jan Kwapisz

 

4. Witold TŁUCHOWSKI

"Annales" Enniusza. Tłumaczenie i komentarz

promotor: dr Jan Kwapisz

 

2017

1. Kacper ANDRYCHOWSKI

"Homo novus " z Hawajów. Retoryka Baracka Obamy w świetle teorii i praktyki starożytnej

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

2. Aleksandra BARAŃSKA

Nowoczesne technologie w poszukiwaniu informacji o świecie starożytnym

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

3. Jan LASKOWSKI

Historia Apoloniusza, króla Tyru. Tłumaczenie opatrzone wstępem i komentarzem

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

4. Paulina NAROJCZYK

 Marcjalis. Ksenia i Apoforeta. Wstęp, przekład i komentarz

promotor: dr Jan Kwapisz

 

5. Aleksandra REMISZEWSKA

Marcjalis. Ksenia i Apoforeta. Wstęp, przekład i komentarz

promotor: dr Jan Kwapisz

 

6. Anna TRETER

Pięć emblematów z cyklu "Symbolica vitae Christi meditatio" (Brunsbergae 1612) Tomasza Tretera - przekład i komentarz

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

7. Mateusz ŻABOKLICKI

Na dachu. O polskich przekładach prologu do "Agamemnona" Ajschylosa

promotor: dr Jan Kwapisz

 

 2016

1. Kinga CHUDOBIŃSKA

Sententia libri III De anima – Przekład i opracowanie komentarza św. Tomasza z Akwinu do III księgi O duszy Arystotelesa

promotor: dr Michał Mizera

 

2. Antoni DĄBROWSKI

"De Amore" Andrei Cappellano - wprowadzenie oraz tłumaczenie wybranych fragmentów

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski

 

3. Beata GATYŃSKA-CYWIŃSKA

"Pogorzelisko" Denisa Villeneuve'a jako tragedia grecka

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

4. Michał KENDZIOREK-SKOLIMOWSKI

"Oratio Supplicatoria" Merkurina Arboria di Gattinara (1516). Przekład wybranych passusów o cechach panegiryczno-parenetycznych

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

5. Magdalena KRUCZYK

"Victoria deorum" Sebastiana Fabiana Klonowica. Z problematyki emulacji

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

6. Klaudia ROMBALSKA

Trzy listy cesarza Hadriana do związków atletycznych. Tłumaczenie i komentarz

promotor: dr hab. Jacek Rzepka

 

7. Filip SOBCZUK

Gulielmus Budaeus, „Annotationes in libros Pandectarum”: uwagi do pierwszego fragmentu „Digestów” Justyniana o Ius est ars boni et aequi

promotor: prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

 

2015

1. Marcin BEŚCIAK

Sententia libri III De anima – Przekład i opracowanie komentarza św. Tomasza z Akwinu do III księgi O duszy Arystotelesa

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski

 

2. Agnieszka CIEŚLAK

Mowa Cycerona pro Caclio -przekład i komentarz

promotor: dr hab. Cyprian Mileczarski, prof. UW

 

3. Marta ERAZMUS

Eliasza Pielgrzymowskiego De heroibus in Dei Ecclesia liber unus – edycja 18 żywotów wraz z przekładem i komentarzem

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

4. Jarosław JANUSZEWSKI

Odys jako ukrzyżowany Chrystus. Homerycki mit o Syrenach w ujęciu Maksyma z Turynu na tle wcześniejszej tradycji interpretacyjnej

promotor: dr Magdalena Zawadzka

 

5. Kinga KATA

Reminiscencje antyczne w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza

promotor: dr hab. Paweł Majewski

 

6. Maria KIESZKOWSKA

Vitae Archiepiscoporum et Episcoporum Ecclesiae Cracoviensis Krzysztofa Kąckiego- tlumaczenie dwudziestu utworów wraz z komentarzem

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

7. Martyna OSUCH

Biografia Aleksandra Wielkiego autorstwa Francesca Petrarki - przekład i komentarz

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

8. Joanna ŚWIDERSKA

Mowa In Pisonem Marka Tuliusza Cycerona - przekład i komentarz

promotor: dr hab. Cyprian Mileczarski, prof. UW

 

2014

1. Mikołaj ADAMIEC

Neritio nam mala plura tuli. Poetyka eposu bohaterskiego w Tristiach Publiusza Owidiusza Nazona

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

2. Sebastian BANASZKIEWICZ

Traktat metryczny Hefajstiona. Tłumaczenie i komentarz

promotor: dr Jan Kwapisz

 

3. Katarzyna Maria BIES

Przekład hymnów Romana Melodosa" "Na ofiarowanie w świątyni" i "Na objawienie Pańskie" wraz z opracowaniem

promotor: ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski

 

4. Katarzyna CZARCIŃSKA

Cechy gatunkowe eposu w grze fabularnej Baldur's Gate

promotor: dr hab. Paweł Majewski

 

5. Bartłomiej DŹWIGAŁA

Przekład I księgi De ecclesiastica potestate Idziego Rzymianina z komentarzem

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski

 

6. Agnieszka JAKUBIK

Epitalamia Guarina z Werony

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

7. Aleksandra JASTRZĘBSKA

Przedstawienia Minerwy na monetach dynastii Antoninów

promotor: dr hab. Renata Ciołek

 

8. Natalia KWIECIŃSKA

Komentowany fragment przekładu "Cronicon Lyvoniae" Henryka Łotysza

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

9. Magdalena LONGA

Forum Romanum jako przestrzeń performatywna w okresie Republiki Rzymskiej

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

10. Aleksandra MAJEWSKA

Oresteja po polsku. Recepcja dramatu Ajschyjosa na przykładzie przedstawień Jana Klaty, Mai Kleczewskiej i Mikołaja Zadary

promotor: dr Michał Mizera

 

11. Magdalena PRYMLEWICZ

Starożytne źródła medyczne, astrologiczne i literackie o długości trwania ciąży

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

12. Bartosz RADOMSKI

Rozmyślania Marka Aureliusza jako ćwiczenie duchowe

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

13. Anna WITYŃSKA

Filozofia jako sposób życia – analiza porównawcza stosunku Ojców Kościoła i humanistów renesansowych do Sokratesa

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

14. Siarhei YENIN

Motywy szamańskie w kulturze antycznej Grecji

promotor: dr hab. Paweł Majewski

 

2013

1. Magdalena BIDZIŃSKA

Koncepcja Izydy jako numen unicum w „Metamorfozach” Lucjusza Apulejusza z Madaury

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

2. Irmina GOSKO-ŁAZICKA

Obraz piratów i rozbójników w zachowanych powieściach greckich

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

3. Katarzyna GRABARCZYK

Komentowany przekład "Vita Melaniae Graeca" Gerontiusa

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

4. Joanna GUTEK

Mobile lignum. Przedstawienia lalkowe w starożytnej Grecji i Rzymie

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

5. Aleksandra JĘDRZEJCZAK

Katastrofa morska Erazma z Rotterdamu. Tłumaczenie i komentarz

promotor: prof. dr hab. Danilo Facca

 

6. Norbert SADLIK

Aulus Gellius "Noctes Atticae " Liber I - przekład i komentarz

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

7. Radosław ŚLIWA

Maksym z Tyru. Czy gorsze są choroby duszy czy choroby ciała?

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

2012

1. Marta BIAŁEK

Powieść antyczna w kulturze

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

2. Magdalena BIEGAJ

Retoryka wystąpień politycznych dawniej i dziś, czyli metody wywierania wpływu na przykładzie pierwszej mowy przeciwko Katylinie Cycerona oraz wybranych przemówień polskich polityków

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

3. Dorota DREMIERRE

Opłakiwać zmarłych w Quattrocento poetyckie eulogium - zarys historii gatunku

promotor: dr hab. Jorg Schulte

 

4. Katarzyna ERHARDT

Walka Tyfoeusa z bogami. Komentowany przekład Dionysiaka Nonnosa z Panopolis, księga I, w. 154-53

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

5. Zbigniew FIOŁNA

C. Valerii Catulli epigrammata (carmina LXIX-CXVI). Przekład opatrzony wstępem i komentarzem

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

6.Zofia GÓRKA

Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἀββᾶ Συμεὼν τοῦ διὰΒίος καὶ πολιτεία τοῦ ἀββᾶ Συμεὼν τοῦ διὰ(przekład fragmentu)

promotor: dr Irina Tatarowa

 

7. Monika HIEROPOLITAŃSKA

Quaestiones musicae in usum scholae Northusianae per Ioannem Spangenbergium Herdessianum collectae – wydanie krytyczne i przekład

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

8. Maciej JASIŃSKI

Krytyka perypatetyckich poglądów kosmologicznych w Selenografii Jana Heweliusza

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

9. Helena KARCZEWSKA

Duchowy alfabet. Przekład wybranych fragmentów „Traktatu na temat psalmów” św. Hilarego z Poitiers

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

10. Piotr KASPRZYK

Morfologia czasownika łacińskiego - wyzwania digitalizacji

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

11. Ewa KONDRACKA

Obraz Indian amerykańskich w Renesansie od czasów Kolumba do końca XVI wieku

promotor: dr hab. Danilo Facca

 

12. Ewa KONDRACKA

Komentowany przekład "Pochwały Florencji" Leonarda Bruniego

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

13. Tomasz ROSZKOWSKI

Cynegetyk Ksenofonta – wstęp, tłumaczenie, komentarz

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

14.Ilona RUPIEWICZ

Korespondencja Giovanniego Pico Della Mirandola i Ermolao Barbaro – tłumaczenie i komentarz

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

15. Marek SNYCERSKI

Bitwa pod Kannami w ujęciu Polibiusza i Liwiusza

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

16. Hubert SZYMAŃSKI

Funkcje mitu w wybranych koncepcjach psychologicznych

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

17.Agnieszka WĄSIK

Komentowany przekład rozdziałów Etymologii Izydora z Sewilli poświęconych kamieniom szlachetnym

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

18. Sabina WOJCIECHOWSKA

Podążając za tajemnicą słowa, bogactwem synonimów i prawdziwą drogą do nawrócenia i duchowego katharsis w "Synonyma de lamentatione animae peccatricis" Świętego Izydora z Sewilli

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

2011

1. Monika BALA

Obraz Indii w świecie starożytnym. Komentarz do ᾿Ινδική Arriana

promotor: dr hab. Robert A. Sucharski

 

2. Marta BUJAKIEWICZ

Zakochana czarownica - analiza postaci Medei na podstawie "Metamorfoz" Owidiusza i Argonautyk Waleriusza Flakka

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

3. Natalia CIAK

Floralia w źródłach antycznych

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

4.Hanna GOŁĄB

Archaiczny i wczesnoklasyczny dytyramb. Teoria - praktyka - kontekst rytualny

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

5. Marcin GRUZA

Traktaty Tyberiusz "De figuris demosthenicis" na tle tradycji greckiej i bizantyjskiej

promotor: prof. dr hab. Helena Cichocka

 

6. Leopold HESS

Funkcje dygresji polemicznych w księgach I-V Dziejów Polibiusza

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

7. Natalia KACPRZAK

De Fortuna Romanorum Plutarcha z Cheronei jako przykład deklamacji epideiktycznej okresu drugiej sofistyki

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

8. Małgorzata KORNACKA

Composita nominalne w poemacie "Lithika" - typologia i wpływy homeryckie

promotor: dr hab. Robert A. Sucharski

 

9. Ewelina KOWALSKA

Aktualność II ks. "Retoryki" Arystotelesa w teorii i praktyce public relations

promotor: prof. dr hab. Helena Cichocka

 

10. Andrzej MIROŃCZUK

Tradycja tekstu Herodota w świetle papirusów

promotor: prof. dr hab. Benedetto Bravo

 

11. Maria PIOTROWSKA

Sceny bójek w farsie francuskiej i komedii Plauta

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

12. Przemysław SKRZYDELSKI

"Edyp" Lucjusza Anneusza Seneki. Komentarz dramaturgiczny i przekład na język polski

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

13.Małgorzata WASĄŻNIK

Sztuka filmowa Woody'ego Allena. Gra z konwencją dramatu starożytnego

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

14. Monika WESOŁOWSKA

XII księga Dionysiaca Nonnosa z Panopolis - wstęp, przekład i komentarz

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

15. Adam WŁODARCZYK

Parametr negacji w składni języków klasycznych

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

16. Michał ZACHARSKI

Nomos i physis - Antyczne źródła współczesnej filozofii prawa

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

2010

1. Katarzyna BEDNARSKA

Metody dialogu Sokratesa na współczesnych działaniach negocjacyjnych

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

2. Maja BOGAJCZYK

Świat nadprzyrodzonyw tragediach Ajschylosa - jego funkcja i status

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

3. Beata CZARKOWSKA

Świeckie emblematy miłosne oraz ich konotacje antyczne. Recepcja wzorców literackich w polskiej twórczości emblematycznej XVII wieku na podstawie dwóch zbiorów emblematycznych

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

4.Michał DAMSKI

Dwie twarze nowej szkoły stoickiej. Podstawowe różnice w filozofii Seneki i Epikleta

promotor: dr Krzysztof Łapiński

 

5. Filip GINALSKI

Orfeusz wśród elfów

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

6. Małgorzata GLINICKA

Pojęcie i funkcja ironii w literaturze antycznej i średniowiecznej

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

7. Joanna GOŁĘBIEWSKA

Virgilii Gleissenbergii O.S.B. Abbatis Ossiacensis in Carinthia "De Boleslao II Rege Poloniae Ossiaci Paenitente Libri VI. Poema" - tłumaczenie i opracowanie księgi V

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

8. Edyta Jedynak-Borghi

Zagadka antyczna: rodzaje, funkcje, antologie

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

9. Anna KACPRZYK

Funkcja mitów greckich w dramatach Goethego: Prometeusz, Pandora, Ifigenia w Taurydzie

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

10. Dominika KŁOSOWSKA

Strategie opisu przemiany w drzewa w "Metamorfozach" Owidiusza

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

11. Anna KRÓL

Mandragora: zastosowanie i symbolika od starożytności do czasów nowożytnych

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

12. Anna KUROWSKA

Język łaciński w libretcie opery-oratorium "Któl Edyp" Igora Strawińskiego i Jeana Cocteau

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

13. Anna MADEJSKA

Bukolika XI Petrarki - wstęp, przekład i komentarz

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

14. Anna MAGDZIARZ

Libet reverti - studium wypowiedzi bohaterów Medei, Thyestesa i Agamemnona Seneki

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

15. Ewa MIŁUŃSKA

De vita et moribus Circes, czyli szkice o czardziejce z Aiai

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

16. Weronika SYGOWSKA-PIETRZYK

Flavia Bionda Rzym Odbudowany księga druga

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

17. Alicja SZABŁOWSKA-CAŁKA

Motywy antyczne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego "Noc listopadowa" i "Powrót Odysa"

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

18. Agnieszka WILTOS

Księga Pielgrzyma z Kodeksu Calixtinus - tłumaczenie

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

19. Karolina WINCEWICZ

Honoratus Massiliensis Vita sancti Hilarii, episcopi Arelatensis. Wstęp, komentarz, przekład

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowsk

 

2009

1. Katarzyna BOŻEŃSKA

Horatius Polonus, czyli o technice przyswajania wzoru

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

2.Jolanta GRABOWSKA

Analiza przekładu Ody II, 7 Horacego autorstwa Cypriana Kamila Norwida w oparciu o koncepcję funkcjonalizmu w teorii tłumaczenia

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

3. Nina GRUBER

Conradi Celtis "Tractatus de condentis epistolis" - Konrada Celtisa "Traktat o pisaniu listów" przełożyła i opatrzyła wstępem Nina Gruber

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

4. Kornelia KŁOSOWSKA

Podobieństwo postaci występujących w komediach Titusa Macciusa Plauta i Franciszka Bohomolca (na wybranych przykładach)

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

5. Paulina KOZYRA

"Ad Sigismundum Poloniae Regem Turcica secunda" Stanisława Orzechowskiego jako przykład mowy manipulacyjnej. Próba analizy retorycznej

promotor: dr Elżbieta Kauer

 

6. Urszula MAKOWIECKA

Vitae Prophetarum - przekład, wstęp, komentarz

promotor: prof. dr hab. Marek Starowieyski

 

7. Monika MICKIEWICZ

Safona - życie po życiu

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

8. Katarzyna PIETRUCZUK

Listy w tragedii Eurypidesa

promotor: prof. dr hab. Małgorzata Borowska

 

9. Katarzyna PROCHENKO

Mędrcy na dworach tyranów sycylijskich w utworach myślicieli ateńskich do IV wieku p.n.e. - analiza na przykładzie Hierona Ksenofonta oraz Listów Platona

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

10. Karolina SEKITA

Wierzenia w życie pozagrobowe w świetle złotych tabliczek orfickich

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer

 

11. Ilona SZEWCZYK

Kosmetyka, medycyna i magia - rzymskie metody dbania o ciało

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

12. Karolina WIŚNIEWSKA

Przedstawienia czterech Ewangelistów w tzw. Ewangeliarzu Lwowskim. Antyczne tradycje i wzory

promotor: prof. dr hab. Barbara Dąb-Kalinowska

 

13. Sylwia WOLNY

Wpływ Cycerona na życie i twórczość św. Augustyna

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

2008

1. Katarzyna ANDRZEJEWSKA

Polskie "dzieje bajeczne" w świetle tradycji starożytnej na podstawie "Kroniki polskiej" Galla Anonima i "Kroniki" Wincentego Kadłubka

promotor: dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna

 

2. Izabela BOGUS

"Laurea occidens". Wstęp, przekład i komentarz

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

3. Paulina BUDZEŃ

Wpływ myśli Platona i Arystotelesa na filozofię Al.-Farabiego, przedstawiciela arabsko-muzułmanskiego nurtu falasifa

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

4. Michał CAŁKA

Rozszerzenia polisemiczne wybranych przyimków łacińskich w prozie Cycerona w ujęciu językoznawstwa kognitywnego

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

5. Michał DELURA

Motyw gościnności w "Iliadzie" i "Odysei" Homera

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

6. Magdalena FALSKA

Recepcja antycznych motywów sielankowych w wybranych przykładach literatury barokowej

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

7. Marta GÓRSKA

Sparta w "Agezylauszu" Juliusza Slowackiego

promotor: doc. dr Eligiusz Szymanis

 

8. Ewa GRZONA

Oratio in hypocritas i Oratio Heliogabali ad meretrices Leonarda Bruniego - przekład i komentarz

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

9. Anna LASKOWSKA

Elementy harmoniki Arystoksenosa - komentowane tłumaczenie księgi pierwszej

promotor: dr hab. Robert Sucharski

 

10. Katarzyna MEJER

Kult Augusta w poezji Wergiliusza i Owidiusza

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

11. Urszula NIEWIADOMSKA

Hyginus, "Fabulae": przekład i komentarz

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

12. Adam PIETRUCHA

Łacińskie inskrypcje klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze. Edycja, przekład i komentarz

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

13. Marek PRZEŹDZIECKI

Komentarz Askoniusza do mowy "In Pisonem" Cycerona. Komentowany przekład

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

14. Małgorzata ROMAŃCZUK

Kobieta w "Noctes Atticae" Aulusa Geliusa

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

15. Aleksandra SKARŻYŃSKA

Virgilii Gleissenbergii O. S. B. Abbatis Ossiacensis in Carinthia "De Boleslao II Rege Poloniae Ossaci Paentitente Libri VI. Poëma" - tłumaczenie i opracowanie księgi III

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

16. Ewa STANISZEWSKA

Baśń o Amorze i Psyche w przekładach

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

17. Karolina SZCZĘSNA

Hipokrates "De morbo sacro" - tlumaczenie i komentarz

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

18. Magdalena TOMASZEWSKA

Recepcja "Metamorfoz" Owidiusza na podstawie obecności mitologii w wybranych utworach literatury polskiej epok dawnych

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

2007

1.Piotr DĄBROWSKI

Koncepcja kształcenia młodzieży szlacheckiej w szkołach protestanckich w XVII w. w traktacie "Palastra Nobilium" Joachima Pastoriusza. Kwestia łaciny

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

2. Maciej DOBEK

Philippi Beroaldi libellus de optimo statu et principe. Eddit et praefatione instruxit Matthias Dobek

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

3. Kaja DYBOWSKA

"Telefos" Eurypidesa na tle starożytnej tradycji mitu Telefosa

promotor: prof. dr hab. Małgorzata Borowska

 

4. Wioleta GRZĄDKOWSKA

Wizerunek hetery w komediach Plauta

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

5. Magdalena HERMAN

Wokół motywu metamorfozy w twórczości Publiusza Owidiusza Nazona i Bolesława Leśmiana

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

6. Konrad KOKOSZKIEWICZ

Auspicja rzymskie. Znaczenie, rytuał, geneza

promotor: prof. dr hab. Juliusz Domański

 

7. Katarzyna KOŚCIŃSKA

Arystarcha z Samos - "O wielkościach i odległościach Słońca i Księżyca" przekład i komentarz

promotor: dr Jarosław Włodarczyk

 

8. Michał KUCHARSKI

Quid est Cynthia? Trzy próby lektury elegii Propercjusza

promotor: dr hab. Katarzyna Marciniak

 

9. Konrad KOWALCZYK

Inskrypcje z Andros. Fonologia i Morfologia

promotor: dr hab. Robert Sucharski

 

10. Marta KOZAK

Obraz Cesarza Konstancjusza II w pismach Hilarego z Poitiers i Lucyferiusza z Calaris z kanon inwektywy antycznej w literaturze wczesnochrześcijańskiej

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

11. Anna KURAŚ

Koronacja "Poppei" Claudia Monteverdiego (libretto Giovanniego Francesca Busenella) na tle źródeł antycznych

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

12. Małgorzata LIŚKIEWICZ

Wstęp, komntarz i przekład 'Żywotu Św. Auxibiusza", nieznanego zabytku hagiografii greckiej VII w.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

13. Magdalena OLEKSIAK

Ekfrazy homeryckie o funkcjonowaniu broni

promotor: dr hab. Robert Sucharski

 

14. Agata PIĘTASZEWSKA

Komentarz Askoniusza do mowy "Pro Milone" Cycerona - komentowany przekład

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

15. Paulina PLUDRA-ŻUK

Traktat "De calicibus" Jana Szklarka: z dziejów kontrowersji ursus pauper

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

16. Izabela POGORZELSKA

Podróż do wieku srebrnego literatury rzymskiej Valerius Flaccus Argonautica

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

17. Urszula SKORUPA

Przyjaźń według Lucjusza Anneusza Seneki na podstawie jego pism filozoficznych i listów

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski