Instytut

prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Informacje kontaktowe

Status

  • profesor w Zakładzie Studiów nad Renesansem, wykładowca w UW w latach 1964-2024

Biogram

Książki

Dzieje Franków i innych rycerzy pierwszej krucjaty jerozolimskiej, przeł.: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2023
Leszek MisiarczykPontificale Plocense, t. I-III, przeł.: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Bernardinum, Pelplin 2020 (tekst łac. wydał L. Misiarczyk, na j. polski przeł. J. Wojtczak-Szyszkowski)
Kronika książąt polskich, przeł.: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2019

Artykuły i inne publikacje

  • Kwintylian, Institutio oratoria XI 3, aneks do: J. Lipiński, Planeta Luna. Wstęp do historii sztuki aktorskiej w Polsce, przeł.: K. Popławska, Jerzy Mańkowski, Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Pamiętnik Teatralny 20 (1971), s. 203–210