Instytut

dr Magdalena Zawadzka

Informacje kontaktowe

Status

 • kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego
 • członek Rady Naukowej IFK
 • członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
 • Sekretarz Naukowy Olimpiady języka Łacińskiego, członek Komitetu Głównego OJŁ
 • adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego

Zainteresowania naukowe

 • literatura łacińska okresu wczesnego cesarstwa (Petroniusz, Seneka)
 • krytyka tekstu
 • łacina późna

Prowadzone zajęcia

Książki

Beata Gładowska, Agnieszka Stachowicz-Garstka, Magdalena ZawadzkaVARIETAS DELECTAT Wybór tekstów łacińskich, Wydawnictwo Naukowe SUB LUPA, Warszawa  2019
Magdalena Zawadzka, Agnieszka Stachowicz-Garstka, Beata GładowskaCornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015
Oktawia. Dramat z czasów Nerona, przeł.: Katarzyna Marciniak, Dorota Oleszczak, Anna Tarwacka, Magdalena Zawadzka, Unia Wydawnicza "Verum", Warszawa 2001

Artykuły i inne publikacje

 • Magdalena ZawadzkaCompendiosa linguae Polonicae institutio Jana Karola Woyny. Pierwsza gramatyka języka polskiego autorstwa Polaka, Poradnik Językowy (6/2015), s. 99–104
 • Magdalena ZawadzkaArtes coniecturales, czyli o pewnych związkach krytyki tekstu z medycyną, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), Sub LupaWarszawa 2012, s. 67–77
 • Magdalena ZawadzkaPetronius Satyrica 14.7: de more ridebant, Mnemosyne 62 (2009), s. 111–112
 • Magdalena Zawadzka, Jan KwapiszA Note on Petronius 79.6, Classical Quarterly 59 (2009), s. 665–667
 • Magdalena ZawadzkaKilka uwag o wczesnochrześcijańskiej krytyce rzymskich widowisk, Vox Patrum 24 (2004), s. 433–439