Działalność
Okładka publikacji 'Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce'

Juliusz Domański

Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce

(wydanie pierwsze: IFiS PAN, Warszawa 1992)

Wydawnictwo Antyk

Kęty, 2002