Instytut

dr hab. Jan Kozłowski, prof. UW

Informacje kontaktowe

Status

 • adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w IFK UW
 • International Association of Patristic Studies (członek)
 • Polskie Towarzystwo Filologiczne (członek)

Biogram

pdfy większości moich artykułów są dostępne na stronie: 

https://uw.academia.edu/JanKozlowski

Zainteresowania naukowe

 • Nowy Testament
 • Homer
 • Acta martyrum
 • Księga Rodzaju
 • Gaius Valerius Catullus

Prowadzone zajęcia

Książki

Źródła muzułmańskie o Jezusie. Ewangelia Barnaby, At-Tabari, Żywot Jezusa, Słowa (logia) Jezusa u pisarzy muzułmańskich, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2022 (jestem [Jan Kozłowski] jednym z wielu tłumaczy; ISBN 978-83-2771-907-2)
Męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, WAM, Kraków 2020 (przekład kilku greckich i łacińskich tekstów męczeńskich; ISBN 978-83-277-1653-8)
Apokryfy Nowego Testamentu pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego (cz. II 'Apostołowie'): "Dzieje Apostoła Filipa" (s. 744-830); "Męczeństwo św. Szczepana" (s. 1147-1161), Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-277-1373-5)
Jan KozłowskiPłonął ogniem, a nie spalał się... Analiza i interpretacja Martyrium Polycarpi 15,2, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014 (ISBN 978-83-6400332-5)
‘Judasz, św. Akwila, św. Łukasz’, w serii: Apokryfy Nowego Testamentu (pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego), cz. 13, Dzieje Apostolskie VIII: ‘Męczeństwo św. Szczepana’ (s. 35-38), Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Pallottinum, Hachette, Warszawa 2008 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-7448-753-5)
'Św. Filip'; w serii: Apokryfy Nowego Testamentu (pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego), cz. 10, Dzieje Apostolskie V, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Pallottinum, Hachette, Warszawa 2008 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-744-8750-4)
Apokryfy Nowego Testamentu pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego (cz. II 'Apostołowie'): "Dzieje Apostoła Filipa" (s. 744-830); "Męczeństwo św. Szczepana" (s. 1147-1161), Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-7318-912-6)

Artykuły i inne publikacje

 • Jan Kozłowski, Jakub PogonowskiReinterpreting the Participle ὁ αἴρων in John 1,29: A Proposal for “who carries”, Biblical Annals 14 (2024), s. – (Wydawnictwo KUL)
 • Jan KozłowskiPaul and Socrates. The Reference to Plato’s Apology of Socrates 41e in Galatians 6,3, Eirene. Studia Graeca et Latina 60 (2024), s. – (Czech Academy of Sciences)
 • Jan Kozłowski“Do not weep for me, but weep for yourselves”. Luke 23,27–31 and Plato’s Phaedo 117c, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 115 (2024), s. 265–270 (De Gruyter Brill)
 • Jan Kozłowski, Sławomir PoloczekThe Aqedah (Gen 22:1–19) and Euripides’s Iphigenia in Aulis. On the Question of Literary Dependence, Vetus Testamentum 74 (2024), s. 1–15 (Brill. Advance Article)
 • Jan Kozłowski, Maria ChodykoSocrates’ Triple Accusation in Plato’s Apol. 24b–c as a Source of Jesus’s Triple Accusation in Luke 23.2, New Testament Studies 69 (2023), s. 472–475 (Cambridge University Press)
 • Jan KozłowskiJesus's Conception as a Triumph over Satan: an Intertextual Analysis of Luke 1, Eirene. Studia Graeca et Latina 58 (2022), s. 413–420 (Czech Academy of Sciences)
 • Jan KozłowskiResurrection in the Intertext: Pagan Sources in Paul’s Areopagus Speech (Acts 17:22–31), [W:] Hellenism, Early Judaism, and Early Christianity Transmission and Transformation of Ideas (Arbeiten zur Kirchengeschichte 155), Radka Fialovà (red.), Jiří Hoblik (red.), Petr Kitzler (red.),  2022, s. 51–67 (De Gruyter)
 • Jan Kozłowski, Sławomir PoloczekOgygia and Eden: The Odyssean Background of Genesis 2-3, Ephemerides Theologicae Lovanienses 98 (2022), s. 621–637 (Peeters)
 • Jan Kozłowski, Sławomir PoloczekOgygia i Eden. Homeryckie podłoże wyobrażenia mitycznej krainy w Księdze Rodzaju, U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 20 (2021), s. 1–30 (Fundacja im. Rafała Taubenschlaga)
 • Jan Kozłowski"The Lord Is with You" - "The Lord Is in You": Intertextuality of Luke 1:28, Ephemerides Theologicae Lovanienses 97 (2021), s. 131–134 (Peeters)
 • Jan KozłowskiThe Dating of the Acta Carpi, Vigiliae Christianae 75 (2021), s. 205–216 (Brill)
 • Jan KozłowskiAttis on Ogygia: Catullus' Carmen 63 and the Odyssey, Classical Quarterly 71 (2021), s. 230–239 (Cambridge University Press)
 • Jan Kozłowski"And she took off her clothes…". Agathonice's Nudity in Acta Carpi 44, Vigiliae Christianae 74 (2020), s. 121–128 (Brill)
 • Jan KozłowskiThe Soteriological Dimension of the Sign at Cana of Galilee (John 2,1-11), Ephemerides Theologicae Lovanienses 96 (2020), s. 139–145 (Peeters)
 • Jan KozłowskiThe Stigmata of Jesus in Paul’s Body. An Examination of Gal 6:17, Warszawskie Studia Teologiczne 31/4 (2018), s. 96–104 (Collegium Joanneum)
 • Opowiadania muzułmańskie zawierające słowa Jezusa, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Jolanta Kozłowska, Warszawskie Studia Teologiczne 31/3 (2018), s. 130–161 (Collegium Joanneum)
 • Jan Kozłowskirecenzja książki: Éric Rebillard (ed.), Greek and Latin Narratives About the Ancient Martyrs. Oxford: Oxford University Press 2017 (Oxford Early Christian Texts), Eirene. Studia Graeca et Latina 54 (2018), s. 281–287 (Czech Academy of Sciences)
 • Jan KozłowskiBrzeg morza jako miejsce odprężenia i wypoczynku w literaturze antycznej. Od Homera do Ojców Kościoła, Meander 73 (2018), s. 3–19 (Polska Akademia Nauk)
 • Jan KozłowskiGilgamesh's Quest for Immortality (Gilg. IX-XI) as a Narratological Pattern for Odysseus's Nostos (Od. V,1-XIII,187), Eirene. Studia Graeca et Classica 54 (2018), s. 11–31 (Czech Academy of Sciences)
 • Jan KozłowskiEpifania w intertekście. Preegzystencja Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg Mateusza – polemika z tezą Barta D. Ehrmana, Warszawskie Studia Teologiczne 31/2 (2018), s. 114–125 (Collegium Joanneum)
 • Jan KozłowskiThe Participle κολαφιζόμενοι in Martyrium Polycarpi 2.4 and 2Cor 12:1-10, Vigiliae Christianae 72 (2018), s. 506–512 (Brill)
 • Jan KozłowskiThe Christian Martyr as a Hyperthanatic Philosopher and Mystes, and the Success of Christianity, Vox Patrum 69 (2018), s. 377–391 (Wydawnictwo KUL)
 • Jan KozłowskiMary as the Ark of the Covenant in the Scene of the Visitation (Luke 1:39-56) Reconsidered, WST 31/1 (2018), s. 109–116 (Collegium Joanneum)
 • Jan KozłowskiGod’s Name ὁ Ὤν (Exod 3:14) as a Source of Accusing Jews of Onolatry, Journal for the Study of Judaism 49 (2018), s. 350–355 (Brill)
 • Jan KozłowskiUnum Deum colo qui fecit terram et mare et omnia quae in eis sunt. The Formula of Creation and its Functions in the Acts of the Christian Martyrs, Vetera Christianorum 54 (2017), s. 99–110 (Edipuglia)
 • Jan Kozłowski“The Fruit of Your Womb” (Luke 1,42) as “The Lord God, Creator of Heaven and Earth” (Judith 13,18). An Intertextual Analysis, Ephemerides Theologicae Lovanienses 93 (2017), s. 339–342 (Peeters)
 • Jan KozłowskiTanto perfusus est sanguine, ut… Dependence of Passio Perpetuae 21,1–3 upon Martyrium Polycarpi 14,2 and 16,1, Eirene. Studia Graeca et Latina 52 (2016), s. 387–395 (Czech Academy of Sciences)
 • Jan KozłowskiJezus jako filozoficzna 'arché' w Liście do Kolosan 1,18, Warszawskie Studia Teologiczne 29/4 (2016), s. 178–187 (Collegium Joanneum)
 • Jan KozłowskiPolycarpus Ioannis aemulator? Compensative Character of Polycarp’s Death in Martyrium Polycarpi, Vetera Christianorum 52  (2015), s. 167–176 (Edipuglia)
 • Jan KozłowskiAkadyjski Epos o Gilgameszu i Odyseja, Roczniki humanistyczne 63 (2015), s. 5–22 (Towarzystwo Naukowe KUL)
 • Jan Kozłowski‘Ornamenta sunt ista non vincula’ – a Paradoxical Reevaluation of the Instruments of Torment in the Early Christian Martyrological Literature, Vox Patrum 63 (2015), s. 227–242 (Wydawnictwo KUL)
 • Jan KozłowskiPionius Polycarpi imitator: References to Martyrium Polycarpi in Martyrium Pionii, Science et Esprit 67 (2015), s. 417–434 (Collège universitaire dominicain d'Ottawa)
 • Jan KozłowskiMartyrium Polycarpi 15,2 as Theophany in the Light of the Reference to Ex 3,2-5 and Zech 2,9, Eirene. Studia Graeca et Latina 51 (2015), s. 129–142 (Czech Academy of Sciences)
 • Jan Kozłowskirecenzja książki: Petr Kitzler, From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae: Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin - München - Boston: Walter de Gruyter 2015 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, Bd. 127), Eirene. Studia Graeca Latina 51 (2015), s. 365–369 (Czech Academy of Sciences)
 • Jan KozłowskiΚ-Σ-Γ-Ν-Τ-Ν Callimachus' Epigram 1.16 Pfeiffer, Eirene. Studia Graeca et Latina 50 (2014), s. 111–113 (Czech Academy of Sciences)
 • Jan KozłowskiCieśla i krzyż, Vox Patrum 60 (2014), s. 183–189 (Wydawnictwo KUL)
 • Jan KozłowskiHomer a Eucharystia, Vox Patrum 57 (2014), s. 351–357 (Wydawnictwo KUL)
 • Męczeństwo świętego Konona (Passio Sancti Cononis, BHG 361), przeł.: Jan Kozłowski, B.Dźwigała, J.Gutek, A.Jastrzębska, M.Ornarowicz, R.Śliwa, Vox Patrum 58 (2012), s. 343–350 (Wydawnictwo KUL)
 • Jan KozłowskiKielich i zmartwychwstanie. O atopiczności przedstawienia męki Jezusa w Ewangelii według św. Łukasza, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub LupaWarszawa 2012, s. 255–272
 • Jan KozłowskiPolycarp as a Christian Gymnosophist, Studia Patristica 51 (2011), s. 15–24 (Peeters)
 • Jan Kozłowski'…With Priscilla his wife'. Quintus in Martyrium Polycarpi 4,1 as a typus of Montanus in the light of the reference to Acts of the Apostles 18,2, Vox Patrum 55 (2011), s. 375–383 (Wydawnictwo KUL)
 • Jan KozłowskiΟ Όμηρος και η Θεία Ευχαριστία, Νέα Εστία 1837 (2010), s. 563–567 (Bιβλιοπωλείον της Εστίας Ι.Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.)
 • Jan KozłowskiOpis Kommodusa w Historii Herodiana jako źródło pośmiertnego opisu Pioniosa w Martyrium Pionii, Meander 64-67 (2009-2012), s. 131–137 (Polska Akademia Nauk)
 • Jan Kozłowski'And He Saw His Pillow Being Consumed by Fire' (Martyrium Polycarpi 5,2). A Proposal of Interpretation, Ephemerides Theologicae Lovanienses 85 (2009), s. 147–158 (Peeters)
 • Jan Kozłowski‘…I ujrzał swoją poduszkę...’ – propozycja interpretacji wizji Polikarpa w Martyrium Polycarpi 5,2, U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 8 (2009), s. 65–78 (Fundacja im. Rafała Taubenschlaga)
 • Jan KozłowskiThe Portrait of Commodus in Herodian's "History" (1,7,5-6) as the Source of Pionius' post mortem Description in "Martyrium Pionii" (22,2-4), Vigiliae Christianae 62 (2008), s. 35–42 (Brill)
 • Jan KozłowskiDatowanie Martyrium Polycarpi w świetle zależności od De morte Peregrini i Fugitivi Lukiana z Samostaty, U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 7 (2008), s. 64–85 (Fundacja im. Rafała Taubenschlaga)
 • Jan KozłowskiMęczeństwo jako paradoksalne świadectwo życia w Aktach i Pasjach Męczenników, Vox Patrum 49 (2007), s. 307–318 (Wydawnictwo KUL)
 • Jan Kozłowski"Danaïdes et Dircés" - sur 1 Cl 6,2, Ephemerides Theologicae Lovanienses 82 (2006), s. 467–478 (Peeters)
 • Jan Kozłowski"Danaidy i Dirki" w Pierwszym Liście do Koryntian Klemensa Rzymskiego, Meander 60 (2005), s. 415–427 (Polska Akademia Nauk)