Instytut

dr hab. Jan Kozłowski

Informacje kontaktowe

Status

 • adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w IFK UW
 • International Association of Patristic Studies (członek)
 • Polskie Towarzystwo Filologiczne (członek)

Biogram

pdfy większości moich artykułów są dostępne na stronie: 

https://uw.academia.edu/JanKozlowski

Zainteresowania naukowe

 • Novum Testamentum
 • Homerus
 • Acta martyrum
 • Liber Genesis
 • Catullus

Prowadzone zajęcia

Książki

Źródła muzułmańskie o Jezusie. Ewangelia Barnaby, At-Tabari, Żywot Jezusa, Słowa (logia) Jezusa u pisarzy muzułmańskich, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2022 (jestem [Jan Kozłowski] jednym z wielu tłumaczy; ISBN 978-83-2771-907-2)
Męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, WAM, Kraków 2020 (przekład kilku greckich i łacińskich tekstów męczeńskich; ISBN 978-83-277-1653-8)
Apokryfy Nowego Testamentu pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego (cz. II 'Apostołowie'): "Dzieje Apostoła Filipa" (s. 744-830); "Męczeństwo św. Szczepana" (s. 1147-1161), Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-277-1373-5)
Jan KozłowskiPłonął ogniem, a nie spalał się... Analiza i interpretacja Martyrium Polycarpi 15,2, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014 (ISBN 978-83-6400332-5)
‘Judasz, św. Akwila, św. Łukasz’, w serii: Apokryfy Nowego Testamentu (pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego), cz. 13, Dzieje Apostolskie VIII: ‘Męczeństwo św. Szczepana’ (s. 35-38), Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Pallottinum, Hachette, Warszawa 2008 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-7448-753-5)
'Św. Filip'; w serii: Apokryfy Nowego Testamentu (pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego), cz. 10, Dzieje Apostolskie V, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Pallottinum, Hachette, Warszawa 2008 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-744-8750-4)
Apokryfy Nowego Testamentu pod redakcją ks. Marka Starowieyskiego (cz. II 'Apostołowie'): "Dzieje Apostoła Filipa" (s. 744-830); "Męczeństwo św. Szczepana" (s. 1147-1161), Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007 (tłumaczenie i komentarz; ISBN 978-83-7318-912-6)

Artykuły i inne publikacje

 • Jan Kozłowski, Sławomir PoloczekThe Aqedah (Gen 22:1–19) and Euripides’s Iphigenia in Aulis. On the Question of Literary Dependence, VT 74 (2024), s. – (Brill)
 • Jan Kozłowski, Maria ChodykoSocrates’ Triple Accusation in Plato’s Apol. 24b–c as a Source of Jesus’s Triple Accusation in Luke 23.2, NTS 69 (2023), s. 472–475 (Cambridge University Press)
 • Jan KozłowskiJesus's Conception as a Triumph over Satan: an Intertextual Analysis of Luke 1, Eirene 58 (2022), s. 413–420
 • Jan KozłowskiResurrection in the Intertext: Pagan Sources in Paul’s Areopagus Speech (Acts 17:22–31), [W:] Hellenism, Early Judaism, and Early Christianity Transmission and Transformation of Ideas (Arbeiten zur Kirchengeschichte 155), Radka Fialovà (red.), Jiří Hoblik (red.), Petr Kitzler (red.),  2022, s. 51–67 (De Gruyter)
 • Jan Kozłowski, Sławomir PoloczekOgygia and Eden: The Odyssean Background of Genesis 2-3, ETL 98 (2022), s. 621–637 (Peeters)
 • Jan Kozłowski, Sławomir PoloczekOgygia i Eden. Homeryckie podłoże wyobrażenia mitycznej krainy w Księdze Rodzaju, USS 20 (2021), s. 1–30
 • Jan Kozłowski"The Lord Is with You" - "The Lord Is in You": Intertextuality of Luke 1:28, ETL 97 (2021), s. 131–134 (Peeters)
 • Jan KozłowskiThe Dating of the Acta Carpi, VC 75 (2021), s. 205–216 (Brill)
 • Jan KozłowskiAttis on Ogygia: Catullus' Carmen 63 and the Odyssey, CQ 71 (2021), s. 230–239 (Cambridge University Press)
 • Jan Kozłowski"And she took off her clothes…". Agathonice's Nudity in Acta Carpi 44, VC 74 (2020), s. 121–128 (Brill)
 • Jan KozłowskiThe Soteriological Dimension of the Sign at Cana of Galilee (John 2,1-11), ETL 96 (2020), s. 139–145 (Peeters)
 • Jan KozłowskiThe Stigmata of Jesus in Paul’s Body. An Examination of Gal 6:17, WST 31/4 (2018), s. 96–104
 • Opowiadania muzułmańskie zawierające słowa Jezusa, Marek Starowieyski (red.), przeł.: Jan Kozłowski, Jolanta Kozłowska, WST 31/3 (2018), s. 130–161
 • Jan Kozłowskirecenzja książki: Éric Rebillard (ed.), Greek and Latin Narratives About the Ancient Martyrs. Oxford: Oxford University Press 2017 (Oxford Early Christian Texts), Eirene 54 (2018), s. 281–287
 • Jan KozłowskiBrzeg morza jako miejsce odprężenia i wypoczynku w literaturze antycznej. Od Homera do Ojców Kościoła, Meander 73 (2018), s. 3–19
 • Jan KozłowskiGilgamesh's Quest for Immortality (Gilg. IX-XI) as a Narratological Pattern for Odysseus's Nostos (Od. V,1-XIII,187), Eirene 54 (2018), s. 11–31 (zob. "Czy Homer był plagiatorem? Rozmowa z dr. Janem Kozłowskim o związkach między 'Odyseją' a 'Eposem o Gilgameszu'" [Focus Historia Ekstra 01/20])
 • Jan KozłowskiEpifania w intertekście. Preegzystencja Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg Mateusza – polemika z tezą Barta D. Ehrmana, WST 31/2 (2018), s. 114–125
 • Jan KozłowskiThe Participle κολαφιζόμενοι in Martyrium Polycarpi 2.4 and 2Cor 12:1-10, VC 72 (2018), s. 506–512 (Brill)
 • Jan KozłowskiThe Christian Martyr as a Hyperthanatic Philosopher and Mystes, and the Success of Christianity, VP 69 (2018), s. 377–391
 • Jan KozłowskiMary as the Ark of the Covenant in the Scene of the Visitation (Luke 1:39-56) Reconsidered, WST 31/1 (2018), s. 109–116
 • Jan KozłowskiGod’s Name ὁ Ὤν (Exod 3:14) as a Source of Accusing Jews of Onolatry, JSJ 49 (2018), s. 350–355 (Brill)
 • Jan KozłowskiUnum Deum colo qui fecit terram et mare et omnia quae in eis sunt. The Formula of Creation and its Functions in the Acts of the Christian Martyrs, VetC 54 (2017), s. 99–110
 • Jan Kozłowski“The Fruit of Your Womb” (Luke 1,42) as “The Lord God, Creator of Heaven and Earth” (Judith 13,18). An Intertextual Analysis, ETL 93 (2017), s. 339–342 (Peeters)
 • Jan KozłowskiTanto perfusus est sanguine, ut… Dependence of Passio Perpetuae 21,1–3 upon Martyrium Polycarpi 14,2 and 16,1, Eirene 52 (2016), s. 387–395
 • Jan KozłowskiJezus jako filozoficzna 'arché' w Liście do Kolosan 1,18, WST 29/4 (2016), s. 178–187
 • Jan KozłowskiPolycarpus Ioannis aemulator? Compensative Character of Polycarp’s Death in Martyrium Polycarpi, VetC 52  (2015), s. 167–176
 • Jan KozłowskiAkadyjski Epos o Gilgameszu i Odyseja, RH 63 (2015), s. 5–22 (zob. "Czy Homer był plagiatorem? Rozmowa z dr. Janem Kozłowskim o związkach między 'Odyseją' a 'Eposem o Gilgameszu'" [Focus Historia Ekstra 01/20])
 • Jan Kozłowski‘Ornamenta sunt ista non vincula’ – a Paradoxical Reevaluation of the Instruments of Torment in the Early Christian Martyrological Literature, VP 63 (2015), s. 227–242
 • Jan KozłowskiPionius Polycarpi imitator: References to Martyrium Polycarpi in Martyrium Pionii, Science et Esprit 67 (2015), s. 417–434
 • Jan KozłowskiMartyrium Polycarpi 15,2 as Theophany in the Light of the Reference to Ex 3,2-5 and Zech 2,9, Eirene 51 (2015), s. 129–142
 • Jan Kozłowskirecenzja książki: Petr Kitzler, From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae: Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin - München - Boston: Walter de Gruyter 2015 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, Bd. 127), Eirene 51 (2015), s. 365–369
 • Jan KozłowskiΚ-Σ-Γ-Ν-Τ-Ν Callimachus' Epigram 1.16 Pfeiffer, Eirene 50 (2014), s. 111–113
 • Jan KozłowskiCieśla i krzyż, VP 60 (2014), s. 183–189
 • Jan KozłowskiHomer a Eucharystia, VP 57 (2014), s. 351–357
 • Męczeństwo świętego Konona (Passio Sancti Cononis, BHG 361), przeł.: Jan Kozłowski, B.Dźwigała, J.Gutek, A.Jastrzębska, M.Ornarowicz, R.Śliwa, VP 58 (2012), s. 343–350
 • Jan KozłowskiKielich i zmartwychwstanie. O atopiczności przedstawienia męki Jezusa w Ewangelii według św. Łukasza, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub LupaWarszawa 2012, s. 255–272
 • Jan KozłowskiPolycarp as a Christian Gymnosophist, Studia Patristica 51 (2011), s. 15–24 (Peeters)
 • Jan Kozłowski'…With Priscilla his wife'. Quintus in Martyrium Polycarpi 4,1 as a typus of Montanus in the light of the reference to Acts of the Apostles 18,2, VP 55 (2011), s. 375–383
 • Jan KozłowskiΟ Όμηρος και η Θεία Ευχαριστία, Νέα Εστία 1837 (2010), s. 563–567
 • Jan KozłowskiOpis Kommodusa w Historii Herodiana jako źródło pośmiertnego opisu Pioniosa w Martyrium Pionii, Meander 64-67 (2009-2012), s. 131–137
 • Jan Kozłowski'And He Saw His Pillow Being Consumed by Fire' (Martyrium Polycarpi 5,2). A Proposal of Interpretation, ETL 85 (2009), s. 147–158 (Peeters)
 • Jan Kozłowski‘…I ujrzał swoją poduszkę...’ – propozycja interpretacji wizji Polikarpa w Martyrium Polycarpi 5,2, USS 8 (2009), s. 65–78
 • Jan KozłowskiThe Portrait of Commodus in Herodian's "History" (1,7,5-6) as the Source of Pionius' post mortem Description in "Martyrium Pionii" (22,2-4), VC 62 (2008), s. 35–42 (Brill)
 • Jan KozłowskiDatowanie Martyrium Polycarpi w świetle zależności od De morte Peregrini i Fugitivi Lukiana z Samostaty, USS 7 (2008), s. 64–85
 • Jan KozłowskiMęczeństwo jako paradoksalne świadectwo życia w Aktach i Pasjach Męczenników, VP 49 (2007), s. 307–318
 • Jan Kozłowski"Danaïdes et Dircés" - sur 1 Cl 6,2, ETL 82 (2006), s. 467–478 (Peeters)
 • Jan Kozłowski"Danaidy i Dirki" w Pierwszym Liście do Koryntian Klemensa Rzymskiego, Meander 60 (2005), s. 415–427