Działalność
Okładka publikacji 'Coins of Alciato. Remarks on the Reception of Classical Numismatic Iconography in the 16th-Century Emblem Books, „Polish Libraries” vol. 5, 2017, s. 89-244'

Bartłomiej Czarski

Coins of Alciato. Remarks on the Reception of Classical Numismatic Iconography in the 16th-Century Emblem Books, „Polish Libraries” vol. 5, 2017, s. 89-244

(Monografia wydana jako numer rocznika Polish Libraries)

Biblioteka Narodowa

Warszawa, 2017