Działalność
Okładka publikacji 'De Philippo Callimacho elegicorum Romanorum imitatore'

Juliusz Domański

De Philippo Callimacho elegicorum Romanorum imitatore

(Archiwum Filologiczne, t. XII)

Ossolineum

Wrocław, 1966