Działalność
Okładka publikacji 'Franciszek Gradowski, Hodoeporicon Moschicum. Wyprawa moskiewska, wydał i opracował Bartłomiej Czarski'

Bartłomiej Czarski

Franciszek Gradowski, Hodoeporicon Moschicum. Wyprawa moskiewska, wydał i opracował Bartłomiej Czarski

(Edycja krytyczna z przekładem)

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Warszawa, 2011