Działalność
Okładka publikacji 'Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII'

Juliusz Domański
Zbigniew Ogonowski
Lech Szczucki

Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII

PWN

Warszawa, 1989