Instytut

dr Adam Włodarczyk

Informacje kontaktowe

Status

  • starszy asystent w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych

Biogram

magisterium z filozofii (2009)

magisterium z filologii klasycznej (2011)

doktorat (2020) - rozprawa pt."Głębia eksplanacyjna w językoznawstwie generatywnym" 

Zainteresowania naukowe

  • Filozofia lingwistyki (zastosowanie pojęć ogólnej metodologii nauk w językoznawstwie)
  • Zastosowania aparatu gramatyki generatywnej w opisie języków klasycznych

Prowadzone zajęcia

Artykuły i inne publikacje

  • Adam WłodarczykWyjaśnianie naukowe jako wartość poznawcza, Edukacja filozoficzna, Vol. 48 (2009), s. 127–144
  • Adam WłodarczykDedukcyjno-nomologiczny model wyjaśniania Hempla a wyjaśnianie w naukach humanistycznych, Filozofia nauki, Nr 4(68),  (2009), s. 11–22