Instytut

mgr Sebastian Baranowski

Informacje kontaktowe

Status

  • doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW w dziedzinie Literaturoznawstwo
  • młodszy bibliotekarz w Bibliotece IFK

Biogram

Kołobrzeżanin. Ukończył studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie. W ramach studiów magisterskich zrealizował dwie specjalizacje: klasyczną i nauczycielską.

W latach 2019-2022 aktywny członek Koła Naukowego Młodych Klasyków UW.

Gościnny członek komisji XLI Olimpiady Języka Łacińskiego.

Zainteresowania naukowe

  • literatura nowołacińska
  • metodyka nauczania języków klasycznych
  • teoria muzyki starożytnej i dawnej

Artykuły i inne publikacje

  • Sebastian BaranowskiPronouncing iota subscriptum as an auxiliary tool for explaining and understanding ancient Greek contracted forms, [W:] New Vistas in Language Studies. Young Scholars’ Perspectives. ATENA 1., dr Agnieszka Buk i in. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu RzeszowskiegoRzeszów 2022, s. 9–19 (ISBN 978-83-7996-931-9)