Instytut

mgr Helena Teleżyńska

Informacje kontaktowe

Status

  • doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW, dyscyplina literaturoznawstwo
  • sekretarz redakcji rocznika Meander

Biogram

2019-2020 - studia magisterskie na kierunku Linguistics, Philology and Phonetics na Uniwersytecie Oksfordzkim

2018-2021 - studia magisterskie na kierunkach filologia angielska i filologia klasyczna w ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim

Zainteresowania naukowe

  • literatura starożytna
  • recepcja starożytności w renesansie angielskim